bo-chuyen-doi-tin-hieu-dong-toc.png

   Bộ chuyển đổi tín hiệu đồng tốc ǀ Synchro transmitter ǀ Takuwa ǀ 86G-20

Chi tiết các sản phẩm của Takuwa tham khảo thêm tại:

www.takuwa.co.jp/

Tham khảo thêm các thiết bị khác tại website:

www.sieuthithietbitudong.com

   www.ansdanang.com