bo-khuech-dai-tin-hieu-double-sheet-monitoring-amplifier.png

Bộ khuếch đại tín hiệu (Double sheet monitoring amplifier)-Leuze Viet Nam

Model: VDB 12B/6.1N/ Part no.: 50104403

Thông tin kỹ thuật cơ bản:

Series: 12

Principle of physics: Ultrasonics

Application: Double sheet monitoring

Supply voltage: UB18 ... 30 V, DC

Number of teach inputs: 1 Piece(s)

Number of digital switching outputs: 4 Piece(s)

Switching element: Transistor, NPN

Function: Single sheet detected or ≥ 1 sheet