cam-bien-bao-muc-dang-canh-xoay-loai-khong-chong-chay-no.png

Cảm biến báo mức dạng cánh xoay (Loại không chống cháy nổ)

Non - Explosion - proof Type Level switch

Đặc điểm của cảm biến báo mức dạng cánh xoay:

-Dễ dàng phát hiện lỗi kỹ thuật và xử lý.

-Không cần điều chỉnh độ nhạy.

-Dãy đo rộng và độ phản hồi nhanh nhạy

Các model tương ứng cùng dòng PRL Series:

 

PRL Series Non - Explosion - proof Type

Model

Type

Mounting

PRL-100

Standard flange type

Flange(5K65A)

PRL-100EB

Extension-shaft type

Flange(5K65A)

PRL-100ED

Flange(5K65A)

PRL-100F

Double flange type

Flange(5K65A)

PRL-101

Protective tube type
(Required length 250-300)

Flange(5K65A)

Protective tube type
(Required length 350-1000)

PRL-170

Standard srew-in type

Screw-in(M30 P2)

PRL-200

Heat-resistant type

Flange(5K65A)

PRL-200EB

Heat-resistant type

Flange(5K65A)

PRL-200ED

Flange(5K65A)

PRL-201

Heat-resistant protective tube type

Flange(5K65A)

PRL-300

Pipe-mounted type

Flange(5K65A)

PRL-500

Heavy duty type

Flange(5K65A)

PRL-500N

Heavy duty low cost type

Flange(5K65A)

PRL-500W

Wire type

Flange(5K65A)

DPL-100

DC24V type

Flange(5K65A)