cam-bien-luc-cang-1.png

   Cảm biến lực căng ǀ Pora ǀ PRTL-100AB

Chi tiết sản phẩm tham khảo thêm tại:

http://pora.co.kr/eng/product_list_view.php?idx=115&part_idx=54&s_o=PRTL

Tham khảo thêm các thiết bị khác tại website:

www.sieuthithietbitudong.com

www.ansdanang.com