cam-bien-luc-cang-2.png

   Cảm biến lực căng ǀ Pora ǀ PRTL-50FC-H

Chi tiết sản phẩm tham khảo thêm tại:

http://pora.co.kr/eng/product_list_view.php?idx=176&part_idx=66&s_o=PRTL

Tham khảo thêm các thiết bị khác tại website:

www.sieuthithietbitudong.com

www.ansdanang.com