cam-bien-luu-luong.png

Cảm biến lưu lượng - EGE Elektronik

Flow Sensors

Đối với mỗi chất lưu khác nhau, cảm biến sẽ được sản xuất từ các vật liệu đặc biệt để phù hợp với chất lưu đó như đồng thiếc, hợp kim Hastelloy, titan và PTFE etc.

Các loại cảm biến lưu lượng tham khảo:

Loại

Model

Probe. Plug-in installation

ST 418 S-A4

ST 418 K-A4

ST 418 KH-A4

Probe. Standard thread (Ren tiêu chuẩn)

ST 421 K-A4

ST 421 S-A4

ST 421 K-F

Probe. Short thread (Ren ngắn)

STK 412 K-A4

STK 412 S-A4

STK 421 K-A4

STK 421 S-A4

Probe. Extra long (Ren nối kéo dài)

ST 421 K-L80

ST 421 K-L120

ST 421 S-L80

ST 421 S-L120

Probe. High temperature 120°C (Dùng cho môi trường nhiệt độ cao 120°C)

STK 412 KH-A4

STK 421 KH-A4

ST 421 KH-A4

ST 431 KH-A4

Probe. High temperature 160°C (Dùng cho môi trường nhiệt độ cao 160°C)

ST 521 KH

ST 521/1 KH

ST 521/2 KH

Probe. Chemical resistant (Chống chịu ăn mòn hóa chất)

STA 421 K-HB2

STA 421 K-HC22

STA 421 K-B3

STA 421 S-B3