cam-bien-tiem-can-1.png

Cảm biến tiệm cận – Balluff

Inductive sensors

Cảm biến tiệm cận loại tiêu chuẩn dùng để phát hiện các vật thể trong môi trường kim loại. Cảm biến được bảo vệ bởi mạch ngắn, hoạt động không tiếp xúc, giúp chúng không bị mài mòn và chống bụi bẩn. Cảm biến có kích thước từ 3 mm Ø to 80 × 80 mm.

Các model cùng loại:

BES01CWBES 516-326-S4-C

BES00CHBES M08EE-PSC15B-S04G-003

BES00FCBES M08EE-PSC20B-S04G-003

BES0028BES M08MH1-PSC20B-S04G

BES054NBES M08MI-PSC30B-S49G

BES01ZWBES M08MI-PSC40B-S49G

BES03REBES M30MM-PSC30F-S04G

BES00R6BES 516-326-E5-C-S4

BES0027BES M08MH1-PSC15B-S04G

BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G

BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G

BES01ZNBES M12MI-PSH80B-S04G

BES00AFBES M30MI-PSC15B-S04G

BES01EEBES 516-327-S4-C

BES01H6BES 516-356-S4-C

BES054ZBES M08EH1-PSC60F-S49G

BES02WKBES M12MC1-PSC10F-S04G

BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003

BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003

BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G

BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G

BES00EYBES M18ME-PSC50B-S04G-003

BES008LBES M18MI-PSC80B-S04G

BES00P7BES 516-324-G-E5-C-S49

BES01AUBES 516-324-G-S49-C