cam-bien-vi-tri-7.png

   Cảm biến vị trí  ǀ Pora ǀ PR-WIR-070

Chi tiết sản phẩm tham khảo thêm tại:

http://pora.co.kr/eng/product_list_view.php?idx=74&part_idx=46&s_o=PR-WIR-070

Tham khảo thêm các thiết bị khác tại website:

www.sieuthithietbitudong.com

www.ansdanang.com