cong-tac-gioi-han-1.png

*Ưu điểm của thiết bị:

-Công tắc phù hợp chuẩn DIN EN 50047

-Thiết kế mô-đun tháo lắp.

-Độ tin cậy cao với dòng điện thấp (1 mA)

-Việc thay thế, chuyển đổi bộ truyển động không cần công cụ.

-Khóa truyền động kim loại

-Kẹp kim loại

-Lớp bảo vệ theo tiêu chuẩn IP66 và IP67

-Nắp đậy đóng mở bằng bản lề.

*Các thiết bị cùng dòng IN65 series:

Art. No.

Type

6083000207

IN65-SU1Z SM

6083000208

IN65-U1Z SM

6083000209

IN65-SA2Z SM

6083000210

IN65-A2Z SM

6083000211

IN65-SE2 SM

6083000212

IN65-E2 SM

6083000213

IN65-UV1Z SM

6083000214

IN65-SU1Z RK

6083000215

IN65-U1Z RK

6083000216

IN65-SA2Z RK

6083000217

IN65-A2Z RK

6083000218

IN65-SE2 RK

6083000219

IN65-E2 RK

6083000220

IN65-UV1Z RK

6083000221

IN65-SU1Z HK

6083000222

IN65-U1Z HK

6083000223

IN65-SA2Z HK

6083000224

IN65-A2Z HK

6083000225

IN65-SE2 HK

6083000226

IN65-E2 HK

6083000227

IN65-UV1Z HK

6083000228

IN65-SU1Z DGHK

6083000229

IN65-U1Z DGHK

6083000230

IN65-SA2Z DGHK

6083000231

IN65-A2Z DGHK

6083000232

IN65-SE2 DGHK

6083000233

IN65-E2 DGHK

6083000234

IN65-UV1Z DGHK

6083000235

IN65-SU1Z AHK

6083000236

IN65-U1Z AHK

6083000237

IN65-SA2Z AHK

6083000238

IN65-A2Z AHK

6083000239

IN65-SE2 AHK

6083000240

IN65-E2 AHK

6083000241

IN65-UV1Z AHK

6083000254

IN65-SU1Z DGKK

6083000255

IN65-U1Z DGKK

6083000256

IN65-SA2Z DGKK

6083000257

IN65-A2Z DGKK

6083000258

IN65-SE2 DGKK

6083000259

IN65-E2 DGKK

6083000260

IN65-UV1Z DGKK

6083000261

IN65-SU1Z KNK

6083000262

IN65-U1Z KNK

6083000263

IN65-SA2Z KNK

6083000264

IN65-A2Z KNK

6083000265

IN65-SE2 KNK

6083000266

IN65-E2 KNK

6083000267

IN65-UV1Z KNK

6083000279

IN65-A2 AVK

6083000280

IN65-SU1 AVK

6083000284

IN65-U1 AVK

6083000285

IN65-UV1 AVK

6083000286

IN65-SA2 AVK

6083000287

IN65-E2 AVK

6083000288

IN65-SE2 AVK

6083000296

IN65-U1Z AHSGU RO50

6083000297

IN65-A2Z AHSGU RO50

6083000298

IN65-E2 AHSGU RO50

6083000299

IN65-UV1Z AHSGU RO50

6083000300

IN65-SU1Z AHSGU RO50

6083000301

IN65-SA2Z AHSGU RO50

6083000302

IN65-SE2 AHSGU RO50

6083000303

IN65-U1 AHDM

6083000304

IN65-A2 AHDM

6083000305

IN65-E2 AHDM

6083000306

IN65-UV1 AHDM

6083000307

IN65-SU1 AHDM

6083000308

IN65-SA2 AHDM

6083000309

IN65-SE2 AHDM