cam-bien-bao-muc-dang-canh-xoay-level-switch-rotary-paddle.png

Cảm biến báo mức dạng cánh xoay (Level switch-Rotary paddle) - Towa Seiden

Ngoài model cơ bản là HL-400, HL-400 Series gồm nhiều dòng với công năng và chiều dài cảm biến khác nhau, vui lòng tham khảo thêm bản dưới:

Model

Length

HL-400

L-85, 100, 135mm

HL-400G

L-150, 200, 250, 300mm

HL-400S

L-85, 100, 135mm

HL-400H

L-85, 100, 135mm

HL-400N

L-85, 100, 135mm

HL-400HG

L-150, 200, 250, 300mm

HL-400HH

L-85, 100, 135mm

HL-400HS

L-85, 100, 135mm

HL-400GS

L-150, 200, 250, 300mm

HL-400HGS

L-150, 200, 250, 300mm