Name of product

Model

Brand

Integrated CODESYS control             
Điều khiển tích hợp CODESYS    

X2 control 4

Beijerelectronics Vietnam

X2 control 7

Beijerelectronics Vietnam

X2 control 10

Beijerelectronics Vietnam

X2 control 12

Beijerelectronics Vietnam

X2 control 15

Beijerelectronics Vietnam

X2 marine 7 SC

Beijerelectronics Vietnam

X2 marine 7 HB SC

Beijerelectronics Vietnam

X2 marine 15 SC

Beijerelectronics Vietnam

X2 marine 15 HB SC

Beijerelectronics Vietnam

Distributed CODESYS control                
Điều khiển phân tán CODESYS

 

Beijerelectronics Vietnam

Network adapter modules                  
Mô-đun bộ điều hợp mạng

GN-9273

Beijerelectronics Vietnam

GN-9386

Beijerelectronics Vietnam

GN-9289

Beijerelectronics Vietnam

CODESYS controller modules                 
Mô-đun bộ điều khiển CODESYS

GN-9372

Beijerelectronics Vietnam

Digital input modules                              
Mô-đun đầu vào kỹ thuật số

GT-1238

Beijerelectronics Vietnam

GT-1804

Beijerelectronics Vietnam

GT-12DF

Beijerelectronics Vietnam

GT-1904

Beijerelectronics Vietnam

Digital output modules                      
Mô- đun đầu ra kĩ thuật số

GT-2318

Beijerelectronics Vietnam

GT-2328

Beijerelectronics Vietnam

GT-2618

Beijerelectronics Vietnam

GT-2628

Beijerelectronics Vietnam

GT-2744

Beijerelectronics Vietnam

GT-225F

Beijerelectronics Vietnam

GT-226F

Beijerelectronics Vietnam