Perle Viet Nam

www.perle.com

Perle là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp kết nối nối tiếp, I / O, Ethernet và cáp quang đáng tin cậy, đầy đủ tính năng và giá cả cạnh tranh. Các doanh nghiệp trên toàn cầu đã tin tưởng Perle cung cấp công nghệ kết nối vượt trội cho các ứng dụng quan trọng trong sứ mệnh của họ.
Các sản phẩm của Perle bao gồm: Bộ điều hợp nối tiếp sang Ethernet, Máy chủ đầu cuối, Máy chủ bảng điều khiển, Máy chủ thiết bị, Máy chủ thiết bị I / O Ethernet, Thẻ nối tiếp, Bộ mở rộng Ethernet, Bộ chuyển đổi phương tiện và Bộ chuyển mạch Ethernet công nghiệp, lý tưởng cho các tổ chức cần: thiết lập kết nối mạng qua nhiều địa điểm; truyền tải thông tin quan trọng và nhạy cảm một cách an toàn; giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị và thiết bị được nối mạng, v.v.

Tên sản phẩm

Mô tả

LTE Routers

IRG5000 LTE Routers

LTE Routers

IRG5410 LTE Routers

LTE Routers

IRG5500 LTE Routers

LTE Routers

IRG5140+ Cellular LTE Router

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-306

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-305

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-305F

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-305G

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-306

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509SFP

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509F

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509G

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509C

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509PP

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509GPP

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509FPP

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-509CPP

Managed Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-710HP

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-710HP PoE (100W) Switch

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-710HP

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-509PP

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-509GPP

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-509FPP PoE (30W) Switch

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-509FPP

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-509CPP

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

IDS-105GPP PoE (30W) Switch

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP-SFP-XT PoE (100W) Media Converter

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP-SFP-XT Hi-PoE Media Converter Image

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP-XT PoE (100W)

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP-XT Hi-PoE Media Converter Image

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP-XT Hi-PoE Media Converter Image

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP-SFP Hi-PoE Media Converter Image

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP PoE (100W)

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110HP Hi-PoE Media Converter Image

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110P PoE (30W)

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

S-1110P PoE Media Converters Image

PoE Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail PoE Switches

SFP, Dual Fiber SC/ST or Single Fiber SC Connectors

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-105F

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-105G

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-108F

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-105GPP PoE Switch

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-105GPP

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

IDS-108FPP PoE Switch

Unmanaged Industrial Ethernet Switches
Compact DIN Rail Switches

108FPP

Fiber Media Converters

S-10GRT-SFP Media Converter

Fiber Media Converters

SMI-10GRT-SFP Managed Media Converter

Fiber Media Converters

S-10GR-STS Media Converter

Fiber Media Converters

SMI-10GR-STS Managed Media Converters

10/100 Media and Rate Converters

S-110 Media Converter

10/100 Media and Rate Converters

SMI-110 Managed Media Converters

10/100 Media and Rate Converters

S-110 PoE Media Converter

10/100 Media and Rate Converters

S-110-XT Industrial Media Converters

10/100 Media and Rate Converters

S-110P-XT PoE Industrial Media Converters

10G Ethernet Media Converters

S-10G Media Converters

10G Ethernet Media Converters

SMI-10G Managed Media Converters

10G Ethernet Media Converters

S-10GT-XFPH Media Converter

10G Ethernet Media Converters

SMI-10GT-XFPH Managed Media Converter

Gigabit Media Converters

SR-1000-SFP Gigabit Media Converter

Gigabit Media Converters

SR-1000-SFP-XT Industrial Media Converter

Gigabit Media Converters

SR-1000 Gigabit Media Converters

Gigabit Media Converters

SR-1000-XT Industrial Media Converter

Gigabit Media Converters

S-1000 Gigabit Media Converters

Gigabit Media Converters

S-1000-SFP Gigabit Media Converter

Fast Ethernet Media Converter
100Base-TX Copper to 100Base-X Fiber Conversion

SR-100-SFP Fast Ethernet Media Converter

Fast Ethernet Media Converter
100Base-TX Copper to 100Base-X Fiber Conversion

SR-100-SFP-XT Industrial Media Converter

Fast Ethernet Media Converter
100Base-TX Copper to 100Base-X Fiber Conversion

SR-100 Fast Ethernet Media Converters

Fast Ethernet Media Converter
100Base-TX Copper to 100Base-X Fiber Conversion

SR-100-XT Industrial Media Converter

Fast Ethernet Media Converter
100Base-TX Copper to 100Base-X Fiber Conversion

S-100 Fast Ethernet Media Converters

Fast Ethernet Media Converter
100Base-TX Copper to 100Base-X Fiber Conversion

SMI-100 Managed Media Converters