Teryair Viet Nam

www.teryair.com

Teryair là nhà sản xuất chuyên về các công cụ khí nén cho thị trường hàng hải và công nghiệp. Các nhà máy sản xuất của Teryair tại Ấn Độ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Teryair luôn thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ và tiêu chuẩn quy trình cao từ sản xuất đến đóng gói để đảm bảo trải nghiệm chất lượng mang tầm quốc tế.
Teryair thiết kế và sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Các sản phẩm được biết đến với độ bền và tiêu chuẩn chất lượng.
Kinh nghiệm trong ngành sản xuất của Teryair đảm bảo sản phẩm mang lại hiệu suất và độ bền tương đương với các thương hiệu hàng đầu thế giới, nhưng với mức giá hợp lí hơn rất nhiều.

Tên sản phẩm

Mô tả

PNEUMATIC ALUMINIUM DIAPHRAGM PUMPS

IMPA- 59101/05

PNEUMATIC PLASTIC DIAPHRAGM PUMPS

IMPA – 591611 / 14

PNEUMATIC STAINLESS STEEL DIAPHRAGM PUMPS

IMPA – 591616 / 591618

PNEUMATIC SUBMERSIBLE SUMP PUMP

IMPA – 591635/591636

PNEUMATIC BARREL PUMP

IMPA – 591653

PNEUMATIC NEEDLE SCALERS

IMPA – 590461

STEEL NEEDLE SCALERS AND CHISEL SCALERS

IMPA – 590481

VIBRATION REDUCED NEEDLE AND CHISEL SCALERS

IMPA – 590518

ELECTRIC NEEDLE SCALER

IMPA – 591201

PNEUMATIC LONG REACH SCALER

IMPA – 590451

PNEUMATIC MUCKING WINCHES

IMPA – 590603

PNEUMATIC MUCKING WINCH-COMPACT

IMPA – 590603

PNEUMATIC PORTABLE VENTILATION FANS

IMPA – 591425

ELECTRIC PORTABLE VENTILATION FAN

IMPA – 591402

PNEUMATIC TURBINE FANS

IMPA – 591446

GAS FREEING FANS

IMPA – 591436

ELECTRIC HIGH PRESSURE CLEANERS

IMPA – 590857

PNEUMATIC HIGH PRESSURE CLEANER

IMPA – 590851

PNEUMATIC HOLD CLEANING GUN

IMPA – 590741

VENTILATION TUBES

IMPA – 591425

PNEUMATIC DESCALERS

IMPA – 591251

PNEUMATIC DECK SCALERS

IMPA – 590401

SCABBLER

IMPA – 590381

ELECTRIC DESCALERS

IMPA – 591217

PNEUMATIC VACUUM CLEANER

IMPA – 590722

PNEUMATIC VANE MOTORS

IMPA – 590967

TANK CLEANING JETS

IMPA – 590656

ELECTRIC ROTARY DECK SCALER

IMPA – 590409

NEOPRENE RUBBER BUCKETS

IMPA – 590611

FOUR WAY AIR DISTRIBUTOR

IMPA – 590891

ELECTRIC ANGLE GRINDERS

IMPA – 591021

AIR LINE F.R.L UNITS

IMPA – 591402

PNEUMATIC DIE GRINDER

IMPA – 590326

GRINDERS

IMPA – 590301

PNEUMATIC HAND DRILLS

IMPA – 590341

PORTABLE DRILLS

IMPA – 591001

PNEUMATIC  CHIPPING HAMMERS

IMPA – 590361

35 - HOSE & COUPLINGS

IMPA – 35

23 - RIGGING EQUIPMENT & GENERAL DECK ITEMS

IMPA – 23

33 - SAFETY EQUIPMENT

IMPA – 33

27 - PAINTING EQUIPMENT

IMAP – 27

61 - HAND TOOLS

IMPA – 61

67 - METAL SHEETS, BARS,ETC

IMPA – 67

17 - TABLEWARE & GALLERY UTENSILS

IMPA – 17

63 - CUTTING TOOLS

IMPA – 63

69 - SCREWS AND NUTS

IMPA -69

71 - PIPES & TUBES FITTINGS

IMPA – 71