Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.13

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

CYCLONE

PRCC-08K

PORA Vietnam

PRCC-15K

PORA Vietnam

PRCC-25K

PORA Vietnam

PRCC-50K

PORA Vietnam

POWDER SPRAY          

BỘT PHUN

PRPS-700~1000M/M

PORA Vietnam

PRPS-1100M/M

PORA Vietnam

PRPS-1200M/M

PORA Vietnam

PRPS-1300M/M

PORA Vietnam

PRPS-1400M/M

PORA Vietnam

PRPS-1500M/M

PORA Vietnam

PR-PSA-03 / 03-I

PORA Vietnam

PR-HT-803

PORA Vietnam

RING BLOWER        

MÁY THỔI KHÍ

PRRB-1/2HP

PORA Vietnam

PRRB-3HP

PORA Vietnam

PRRB-5HP

PORA Vietnam

PRRB-7.5HP

PORA Vietnam

PRRB-10HP

PORA Vietnam