Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67937-MSTP-B2
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67933-4-B2
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34012
Description : Power Supply

100% Australia Origin

AIC - Amalgamated Instrument Company Vietnam

Order code : PM4-BC-DC-5E-4R
Description : BCD panel meter (special version HY0.2 software)
Input:  BCD/Binary encoded data 20 bit - please specify BCD/Binary signal voltage
Supply:  12 to 48 VDC
Display: 5 digit 14mm LED, keypads, alarm LEDS
Outputs:
 RS485 serial comms
1 x setpoint relay
 Note : Kiểm tra stock trước khi chốt PO và xác nhận mức điện áp tín hiệu ( signal voltage level) để khớp với điện trở đầu vào Ví dụ :0-5VDC

100% Thailand Origin

AMPTRON VIETNAM

Power Converter DAT 25 T25-W12 3P3W balance. Load Watt Transducer
Input Ratings: 3AC400V, CT: 400/1A, 50Hz Output: 4...20mA / 0 - 200KW
Power supply: AC/DC 110-230V. Dimensions: 100x78x116mm

100% France Origin

Appleton Vietnam

Code: VA1348R
AC Ammeters

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0MT6
BTL7-E500-M0500-B-S32
Magnetostrictive Sensors

100% EU
 Origin

Bartec/ Feam Vietnam

Bartec F/N Type: CPSC222-25A
Marine grade copper free aluminium socket type: CPSC-222-25A (220/250V-25A-2P+T)

100% EU
 Origin

Bartec/ Feam Vietnam

Bartec F/N Type: CPH222-25A
Marine grade copper free aluminium plug type: CPH-222-25A (220/250V-25A-2P+T) Ex-d

100% EU Origin

Baumer Vietnam

Code:  10214930
Description: IFRM 12P1701/S14L
Inductive proximity switch