Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 59

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: ioLogik E1212
 Remote Ethernet I/O, 8DI/8DIO, 2-port Switch

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BW1593
30 V Power Supply, 8 A
30 V Power Supply, 8 A, 115 V AC/230 V AC, power supply with range switch, IP20

100% US Origin

AI-TEK Vietnam

Model: T77630-10 tachometer measures
 TACHTROL 30
Máy đo tốc độ vòng quay

100% Netherlands Origin

Kanon Loading Equipment B.V. (KLEBV) Vietnam

Code: 99002210
 FALL ARRESTER "COMFORT" SÖLL

100% Italy Origin

BCS Italy Vietnam

Type: M748MB (spare for 13M104)
Microprocessor-based digital indicators
Bộ đầu cân, bộ hiển thị trọng lượng Loadcell

100% USA Origin

Electro-Sensor Vietnam

Type: 907
 P/N: 775-000600
 SENSOR 907 W/10' CABLE

100% USA Origin

Electro-Sensor Vietnam

P/N: 610-000200
 PVC JACKET CABLE 22AWG 3 CONDUCTOR SHIELDED
 1 pc = 150 Feet

100% USA Origin

Electro-Sensor Vietnam

P/N: 610-000400
 TEFLON JACKET CABLE 22AWG 3 CONDUCTOR
 1 pc = 150 Feet

100% US Origin

MARK-10 Vietnam

Model: M5-2-COF
 COF gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N

100% Germany Origin

Boll Filter Vietnam

P/N: 1940971
 Star Pleated element filter
 
 Báo giá theo nameplate đính kèm