List code sẵn kho ANS Đà Nẵng

Nhiều hãng: Moxa, Sick, Duplomatic, E2S

Hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất!

100% Italy Origin

Duplomatic Vietnam

Model: PZM7-PA5/10/N/S

Pressure Reducing valve

100% Italy Origin

Duplomatic Vietnam

Model: QTM7-D/10N/S

Flow restrictor valve

100% Italy Origin

Duplomatic Vietnam

Model: PZM7-P5/10/N/S

Pressure Reducing valve

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: NPort 5630-8

8-port rackmount device server, 10/100M Ethernet, RS-422/485 RJ-45, 100-240VAC

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1017910

PL240DG Reflectors and optics

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1057652

DT35-B15251 Mid range distance sensors Dx35

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 2069592        

BEF-WN-DX35 Mounting systems

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 2096215

YG2A15-020VB5XLEAX Plug connectors and cables

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1058986

DL50-P2228 Mid range distance sensors Dx50

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 2048397

BEF-AH-DX50 MOUTING TYPE

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 6032448

DOL-1208-G02MAH1 PLUG AND CABLE

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 6020983

WT260-F480 Photoelectric proximity sensor

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 5304819

BEF-W260 Mounting: Type

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 6058474

Type: DOL-1204-W02MRN Cable & Plug

100%UK Origin

E2S Vietnam

Model: ML25FV100BN2A1R

ML25 Loudspeaker 100V Line 25W