Name of producer

 

Model

Brand

MAGNETIC SENSORS FOR “C” SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH C

SN-G

GIMATIC VIETNAM

SS-G

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR “T” SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH T

SC

GIMATIC VIETNAM

SL-G

GIMATIC VIETNAM

MAGNETIC SENSORS FOR DOVETAIL SLOT

CẢM BIẾN TỪ CHO RÃNH KHỚP NỐI

CB-G

GIMATIC VIETNAM

INDUCTIVE SENSORS

CẢM BIẾN CẢM ỨNG

SI

GIMATIC VIETNAM

ACCESSORIES FOR MAGNETIC SENSORS

PHỤ KIỆN CHO CẢM BIẾN

CF

GIMATIC VIETNAM

MECHATRONICS

 

 

GIMATIC VIETNAM

QUICK CHANGER

 

ECQC

GIMATIC VIETNAM

EQC

GIMATIC VIETNAM

PARALLEL ELECTRIC GRIPPERS

TAY GẮP ROBOT ĐIỆN TỪ

MPLM

GIMATIC VIETNAM

MPPM

GIMATIC VIETNAM

MPRJ

GIMATIC VIETNAM

MPXM

GIMATIC VIETNAM

RADIAL ELECTRIC GRIPPERS

TAY GẮP ROBOT ĐIỆN TỪ

MPRM

GIMATIC VIETNAM

ELECTRIC ROCKING GRIPPERS

TAY GẮP ROBOT

MPBM

GIMATIC VIETNAM

MPBS

GIMATIC VIETNAM

3-JAW ANGULAR ELECTRIC GRIPPERS

TAY GẮP ROBOT ĐIỆN TỪ 3 TRỤC

MPTM

GIMATIC VIETNAM

ELECTRIC ROTARY UNITS

ĐẦU NỐI XOAY

MRE

GIMATIC VIETNAM

MTRE

GIMATIC VIETNAM

ELECTRIC LINEAR ACTUATORS

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH ĐIỆN TỬ

LV

GIMATIC VIETNAM

LINEAR ELECTRIC GUIDES

THANH DẪN HƯỚNG ĐIỆN 

LVP

GIMATIC VIETNAM

LINEAR MOTORS

ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH

ML

GIMATIC VIETNAM

ENCODER SENSORS

BỘ MÃ HÓA VÒNG QUAY

SE

GIMATIC VIETNAM

INTERFACES / CONNECTIONS

KHỚP NỐI

COVER

GIMATIC VIETNAM

LVK

GIMATIC VIETNAM

KIT-ROBOT

 

UR

GIMATIC VIETNAM

ACCESSORIES

PHỤ KIỆN

CAPBOX

GIMATIC VIETNAM

SPZ

GIMATIC VIETNAM