Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 57

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Replace Code: 3208/VC/VH/RRRX/R/4XL/S/ENG/ENG/XXXXX/X
3208

MODEL (3208) Controller
UNIT TYPE (VC) Motorised Valve Controller
SUPPLY VOLTAGE (VH) 85 - 264 Vac
OUTPUT OPTIONS 1 2 3 (RRRX) relay/relay/relay
AA RELAY OP4 (R) Relay
OPTION BOARD 4XL - 2 Wire RS485 Comms + Logic Input
FASCIA COLOUR (S) Silver
PRODUCT LANGUAGE (ENG) English
MANUAL LANGUAGE (ENG) English

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

ITOOLS 1
MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE/USB/////XXXXX

100% USA Origin

Fluitec Vietnam

CM-MPC-SPTR-RM200
Thiết bị đo quang phổ màu dầu (Membrane Patch Colorimetry)
Thiết bị chính bao gồm:
• Thiết bị quang phổ màu MPC Color
• Hộp bảo vệ
• Phần mềm và hướng dẫn sử dụng trên CD-ROM
• Cổng giao diện USB
• Hướng dẫn sử dụng nhanh
Bộ dụng cụ lấy mẫu, xử lý mẫu (bơm chân không, tủ sấy, dung môi...)

100% Spain Origin

Gespasa Vietnam

Item Code: 25730
GENIUS · 230 VAC · Level Indicator

100% Germany Origin

Global Encoder VIETNAM

Code: IH581.1400R63.01024.SSD2
Encoder Incrementa

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: KI6000
Description: Capacitive sensor

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC004
Description: Connecting cable with socket

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: KI6000
Description: Capacitive sensor

100% Korea

Innotech Vietnam

Model: ExB-TBS-230
High pressure blower 220V, 50/60Hz

100% Germany Origin

Meister- flow Vietnam

Art no: 54XE1110XG25SA
Flow Monitor DKM/A-1/110 G 1"