Hàng sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.7

Xuất xứ

Hãng

Model và mô tả

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4FB04-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4FB04-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7153-1AA03-0XB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7414-3FM07-0AB0
CPU

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7134-4JB51-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7134-4JB51-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7400-1JA01-0AA0
UR2 RACK

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6GK7443-1EX30-0XE0
CP

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7964-2AA04-0AB0
Interface module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7321-1BL00-0AA0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7134-4GD00-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7407-0KA02-0AA0
Power supply

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7131-4BD01-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7131-4BD01-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7131-4BB01-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7151-8FB01-0AB0
CPU

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7390-1AE80-0AA0
Mounting rail

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4CA01-0AA0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7138-4CA01-0AA0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7132-4BD02-0AA0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7132-4HB01-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7135-4GB01-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6ES7151-1BA02-0AB0
Module

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6FX2003-0DC20
Signal connector

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 1XP8012-10/1024
Encoder

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 1XP8012-10/1024
Encoder

100% EU Origin

Siemens Vietnam

Model: 6FX2001-5JE24-2DA1
Spare Encoder for Motor

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất