Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: A-334E-05-1-TC1-ASP
Probe

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: BS-31E-030-TC1-ASP
Probe

100% EU Origin

Atos Vietnam

DHI-0713-X 24DC
Phase out – not for new construction
4/3-way valve NG-06

100% EU Origin

Atos Vietnam

Alternatively – replacement series
DHE-0713-X 24DC
 4/3-way valve NG-06

100% EU Origin

Atos Vietnam

DHI-0631/2-X 24DC
 Phase out – not for new construction
4/2-way valve NG-06

100% EU Origin

Atos Vietnam

Alternatively – replacement series
DHE-0631/2-X 24DC
 4/2-way valve NG-06

100% EU
Origin

AUMA Vietnam

Code: Z030.562A/01
Description :PRINT-X-BUS-PBD/PBF/MOD-SD100-RT/RBEXT

100% EU
Origin

AUMA Vietnam

Code: Z035.263/07
PRINT-E/H-AC01.1-A/H/Z/R-y/r/r/r/g-LCD-HT/bIR-RUS
Z035.263/04 outdated.
successor: Z035.263/07

100% Italy Origin

B&C Vietnam

Model: CL 7685
Thiết bị đo Clo Online
Màng hình hiển thị dạng LCD
Khoản đo: 0-2, 0-20 Ppm
Cấp bảo vệ: IP 20 - dạng gắn tủ điện
Điện áp: 220V -50Hz
Cổng xuất tín hiệu: 4-20mA

100% Italy Origin

B&C Vietnam

Model: SZ 7251
Bộ lấy mẫu cho đầu cảm biến