Hàng sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T3 ǀ 10/2020 ǀ No.2

Xuất xứ

Hãng

Model và mô tả

100% Korea Origin

Nambuk Vietnam

NB CAT. NO: NBHE-MH175U
METAL HALIDE LAMP
- ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE MH 175W
- SOCKET : E-39(40) BASE

100% Korea Origin

Nambuk Vietnam

NB CAT. NO: NB175HRC2 (DRY)
BALLAST FOR METAL HALIDE LAMP
- DRY TYPE
- 230VAC, 175W, 50HZ
- HIGH POWER FACTOR CONSTANT WATTAGE BALLAST

100% Korea Origin

Nambuk Vietnam

NB CAT. NO: NBHE-MH175U
METAL HALIDE LAMP
- ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE MH 175W
- SOCKET : E-39(40) BASE

100% Korea Origin

Nambuk Vietnam

NB CAT. NO:  NBHE-MH250U
METAL HALIDE LAMP
ELLIPTICAL TYPE
- CLEAR TYPE
- LAMP WATTAGE MH 250W
- SOCKET : E-39(40) BASE

100% Italy Origin

Termotech Vietnam

Ordering code: LR1P3B8020GBA20
Temperature Sensor Pt100 ; Length 20mm, diameter 8mm

100% Korea Origin

KNTEC Vietnam

Model: AS-300N (1CH)
Silica Analyzer

100% Korea Origin

KNTEC Vietnam

Model: AS-300N (2CH)
Silica Analyzer

100% Korea Origin

KNTEC Vietnam

Model: AS-300N (3CH)
Silica Analyzer

100% Korea Origin

KNTEC Vietnam

Model: CSD-100 (1CH)
Sodium Analyzer

100% Korea Origin

KNTEC Vietnam

Model: CSD-100 (2CH)
Sodium Analyzer

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất: