Danh sách thiết bị giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam ǀ 8

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1059241
Description: GL6-P4211 ; Photoelectric sensor

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 6049678
Description: UFN3-70B413 ; Fork sensors

100% Germany Origin

SICK Vietnam

Code: 1047923
Description: WTB11-2P2430S03

100% Germany Origin

Sick Vietnam

Code: 1060966
Description: BTF08-P1BM0241 ; Wire draw encoders

100% Germany Origin

Sick Vietnam

Code: 6041429
Description: DOS-1205-WQ ; Plug connectors and cables

100% Germany Origin

Sick Vietnam

Code: 2095734
Description: YF2A25-100UB6XLEAX ; Plug connectors and cables

100% Germany Origin

Sick Vietnam

Code: 2073776
Description: BEF-FA-020-050WDE ; Mounting systems

100% Japan Origin

SR-ENGINEERING Vietnam

Order code : APCC-5-A2
"SR" Pump

100% Japan Origin

SR-ENGINEERING Vietnam

Order code : APCO-5-A2
"SR" Pump

100% Japan Origin

SR-ENGINEERING Vietnam

Order code : APCO-5R-A2
"SR" Pump