Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 67

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA
 Origin

Rosemount
 Vietnam

Model : 0185L005N1T0200N0490
 Range: 0-600 degC

100% USA
 Origin

Rosemount
 Vietnam

Model : 248HANAN0NSC4Q4
 Transmitter

100% USA
 Origin

Rosemount
 Vietnam

New Model : 2088G4S22A1M5B4Q4
 Temperature Transmitter

100% USA
 Origin

Rosemount
 Vietnam

New Model : 2088G3S22A1M5B4Q4
 Temperature Transmitter

100% USA
 Origin

Rosemount
 Vietnam

New Model : 2088G2S22A1M5B4Q4
 Temperature Transmitter

100% Korea

Sejin Hydraulics

Model: SFN-10
 Suction Filter - Bộ lọc hút

100% Korea

Sejin Hydraulics

Model: MST-10
 Suction Filter - Bộ lọc hút

100% Korea Origin

Sejin Hydraulics Vietnam

Model: SH-SE-16
 Suction Filter  - Bộ lọc hút

100% USA Origin

Tosibox Vietnam

Art number:  TBL15
 TOSIBOX LOCK 150

100% USA Origin

Tosibox Vietnam

Art number: TBK2
 TOSIBOX KEY WITH MOBILE CLIENT