Danh sách thiết bị giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam ǀ 9

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Topworx Emerson Vietnam

Model: 7G-23568-A2
GO SWITCH MODEL 7G LIMIT SWITCH

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: DPL-100 L – 150mm
Rotary paddle type level switch sensor ; Power Supply: DC24V
Flange: JIS5K65A [Aluminum] ; Paddle size: S-4 (80x80mm, SUS304)
Seal cup: SUS304

100% Israel Origin

Unitronics Vietnam

Code: V200-18-E1B
IO MODULE,16/10 IN/RELAY OUT,ISO

100% Israel Origin

Unitronics Vietnam

Code: V200-18-E1B
IO MODULE,16/10 IN/RELAY OUT,ISO

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330 180B111BCAA100B1ABABAA1
Humidity and Temperature Transmitter

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMT330 3E0B111BCAK100B1ABCBAA1
Humidity and Temperature Transmitter

100% India Origin

Veljan Hydraulic Vietnam

Code: VT6CC-B25-B10-1R00-C1-00
Veljan Hydraulic Vane Pump

100% Germany Origin

Vibra Schutheis

Model: RVB 0-400-30 Electronic Brake Unit,
adjustable for rapid braking of vibrating motors

100% Germany Origin

WITTENSTEIN Vietnam

Model: VDS 080-MF1-28-151-BG
Alpha Gearbox