Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 81

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Code: 6ES7212-1HD30-0XB0
CPU

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Code: 6DR5120-0NG01-0AA0
6DR5120-0NG00-0AA0+6DR4004-8J Positioner

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: BE AHE 10
Type: III
 Electronic block (230VAC-50Hz)

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: EC AHE 10
 Electrode Cap dia. 18 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: CA1 XAHE 10
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm
L = 3,630 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: VXAHE10/350/ATEX
Thrustor

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: CL AHE10
L = 5m Link cable

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: BE AHE 10
Type: III
 Electronic block (230VAC-50Hz)

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: EC AHE 10
 Electrode Cap dia. 18 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: CA1 XAHE 10
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm
L = 3,630 mm