Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 65

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Name:  Tungsten Carbide
 Lưỡi gạt làm sạch mặt băng T Blade

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Part number: 29033-S
 Tay giữ lưỡi gạt HAWG BONETM Short Arm

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Part number: 29033-L
 Tay giữ lưỡi gạt HAWG BONETM Long Arm

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Part number: 27985-S
 DURT HAWG® Short Arm

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Name: Blade
 Lưỡi gạt làm sạch mặt băng. Blade 914 mm, 36"
 orange,

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Name: Blade
 Lưỡi gạt làm sạch mặt băng. Blade 1016 mm, 40"
 orange,

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Name: Blade
 Lưỡi gạt làm sạch mặt băng. Blade 1219 mm, 48"
 orange,

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Part number: 37015
 Lưỡi gạt: Description''> DURT TRACKER
 Reversing Blade,item: 3, Part No: 31104 - T Table
 III,
 Đế lắp lưỡi gạt: Description: End stop, item: 6,
 Part No: 37015, MARTIN ENGINEERING

100% USA Origin

Martin - eng Vietnam

Thanh gạt làm sạch mặt băng ở đuôi băng tải
 Vật liệu: PE-UHMW1000
 Kích thước: 12x1000x2000

100% USA Origin

Metrix

IPT Seismic vibration transmitter sensor, loop powered, with LCD indication
ST5491E-022-410-00