Thiết bị giá tốt tại ANS Việt Nam 13

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Meister- flow Vietnam

Art no: 55XE1015RG200AU-01
Flow Indicator DKM/A-1/15 G 3/4"

100% Germany Origin

RTK Vietnam

Model: REpos
Digital Positioner

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 20-59-NM (508527)
 Ramsey Mercury-Free Tilt Switch

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 20-55-NM-P (508524)
 Ramsey Mercury-Free Tilt Switch

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 20-54-NM-SS (508521)
 Ramsey Mercury-Free Tilt Switch

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 20-52-NM (508518)
 Ramsey Mercury-Free Tilt Switch

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 20-35-NM-F (092200)
 Ramsey Mercury-Free Tilt Switch

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 20-35-NM-DIN (092204)
 Ramsey Mercury-Free Tilt Switch

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 094-100
 DA ACTUATOR MODEL 09 METRIC THREAD

100% United Kingdom Origin

Kinetrol Vietnam

Model: 097-100
 DA ACTUATOR MODEL 09 ANSI THREAD