Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.2

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

POWDER BRAKE NATURAL AIR COOLED TYPE HOLLOW TYPE YN

           

THẮNG BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIÊN LOẠI TRỤC RỖNG, LOẠI YN

PRB-0.3YN

PORA Vietnam

PRB-0.6YN

PORA Vietnam

PRB-1.2YN

PORA Vietnam

PRB-2.5YN

PORA Vietnam

POWDER BRAKE HOLLOW TYPE, WATER COOLED TYPE WI2

                  THẮNG BỘT TỪ LOẠI TRỤC RỖNG, LOẠI LÀM MÁT BẰNG NƯỚC WI2

PRB-1.2WI2

PORA Vietnam

PRB-2.5WI2

PORA Vietnam

PRB-5WI2

PORA Vietnam

PRB-10WI2

PORA Vietnam

PRB-20WI2

PORA Vietnam

PRB-45WI2

PORA Vietnam

PRB-65WI2

PORA Vietnam