Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 66

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS1400MD601A01
 Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS0300MD601A01
 Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS1400MR021A01
 Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code : EHM1150MD341A01
 TEMPOSONICS E-Serie

100% UK Origin

Multitek Vietnam

Model: M100-WT4
 Transducer AC 230V Aux

100% Germany Origin

Phoenix Contact Vietnam

2864176
 MINI MCR-SL-UI-2I-NC ; Signal duplicator

100% Germany Origin

Proxitron

Art. No.: 2319D
 Type: IKL 015.33 GH
 Inductive Proximity Switch Sensor, Sn=15mm non-flush.
 10-55 VDC, 3-wire PNP-NO, short circuit protected.
 -20 up to +100°C. plastic housing M30x1,5, with 2m silicone-cable.

100% EU Origin

REXROTH Vietnam

Model : 4WS2EM10- 5X/90B0T210K31CV-112
 PN: R900733235
 DIRECTIONAL SERVO-VALVE IN 4-WAY DESIGN

100% Germany
 Origin

Rittal Vietnam

SK 3382.500
 Roof-mounted cooling unit
Máy lạnh gắn nóc Rittal

100% USA
 Origin

Rosemount
 Vietnam

Model : 644RANAC4Q4
 Transmitter