Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

Model :  RA890F1304
Bộ điều khiển đốt
 Note : hàng ngừng sx, recheck stock khi order

100% Japan Origin

Kanomax Vietnam

Model: 6501-0G
Multi-Function Anemometer Basic Unit

100% Japan Origin

Kanomax Vietnam

Model: 6533-2G
DIGITAL DUST MONITOR

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

Model: 054-100-2100
DA ACTUATOR MODEL 05 WITH VITON SEAL FOR HIGH TEMP

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

054-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

074-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

140-100 ( old version of 144-100)
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 14

100% Japan Origin

Kofloc Vietnam

Code: 3760-Rc1/4-AIR-1SLM-20℃
 Standard Mass Flow Meter

100% Japan Origin

Kofloc Vietnam

Code: CR-400B
 Compact Readout Unit