TỪ GEFRAN NEWSLETTER

News from Our Industry - Tin tức trong ngành:

Chinese Injection Molding Machinery (IMM) maker Haitian have announced sale of 19,000 units in the first half of this year, in line with the volume delivered last year. The results were driven by uplift in medical and packaging sectors. (Source: Polimerica)
Nhà sản xuất Máy ép phun (IMM) của Trung Quốc, Haiti, đã công bố bán được 19.000 chiếc trong nửa đầu năm nay, tương đương với số lượng đơn hàng năm ngoái. Kết quả do sự gia tang trưởng trong lĩnh vực y tế và đóng gói. (Nguồn: Polimerica)

Japanese-German IMM maker Sumitomo-Demag (SHI) have likewise announced orders in the first half for machinery made in China and Germany up by almost 25% year-on-year, driven by boost in medical and packaging sectors. (Source: Plastics Today)

Nhà sản xuất IMM của Nhật Bản-Đức Sumitomo-Demag (SHI) cũng đã công bố các đơn đặt hàng trong nửa đầu năm đối với máy móc sản xuất tại Trung Quốc và Đức tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự thúc đẩy trong lĩnh vực y tế và đóng gói. (Nguồn: Plastics Today)

Automotive light-vehicle market continues being one of the hardest-hit sectors by the pandemic. In Indonesia, car sales fell by 46 percent annually in the first half, while in Thailand sales dropped by 37 percent. Vietnam’s motorcycle market has also entered a period of saturation. (Source: Asia Pacific Metalworking Equipment News)

Thị trường ô tô hạng nhẹ tiếp tục là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Ở Indonesia, doanh số bán xe hơi giảm 46% hàng năm trong nửa đầu năm, trong khi ở Thái Lan, doanh số bán hàng giảm 37%. Thị trường xe máy của Việt Nam cũng đã bước vào thời kỳ bão hòa. (Nguồn: Tin tức thiết bị gia công kim loại Châu Á Thái Bình Dương

Product Upgrade - We have recently enhanced our series of dual-loop PID Controllers!

Nâng cấp sản phẩm - Gần đây, Gefran đã cải tiến loạt Bộ điều khiển vòng kép PID

The Gefran’s Performance Series of dual loop PID Controller comes with enhanced features in terms of connectivity and usability to suit Industry 4.0 manufacturing. The Controllers meet a broad range of industry certifications and are suit for a large variety of applications in industries such as Automotive, Aerospace, Heat Treatment, Metalworking, Food Processing and other industries.

Bộ điều khiển PID vòng kép hiệu suất của Gefran đi kèm với các tính năng nâng cao về kết nối và khả năng sử dụng để phù hợp với sản xuất trong Công nghiệp 4.0. Bộ điều khiển đáp ứng một loạt các chứng chỉ ngành và phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành như Ô tô, Hàng không, Xử lý nhiệt, Gia công kim loại, Chế biến thực phẩm và các ngành khác.

Thông tin sản phẩm:

https://www.youtube.com/watch?v=cbwV4FR_BkE

https://www.gefran.com/en/news/209-increasingly-smart-and-integrated