Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 87

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Baumer Vietnam

Code:  11071375
Description: OG72 DN 1024 TTL

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-X1-00 mod. 145004-66
Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-02-00
Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330525-00
330525 Velomitor XA Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330703-000-060-10-01-00
3300 XL 11 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330730-040-02-00
3300 XL 11 mm Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330130-040-02-00
Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-50-00
3300 XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-04-10-01-00
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330780-50-00
300 XL 11 mm Proximitor Sensor