Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 148

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: NCN25-F35-A2-250-15M-V1
Inductive sensor

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 777949
Description: PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
Safety relay

100% USA Origin

Roboteq Vietnam

MGS1600GY
Magnetic guide sensor

100% Japan Origin

Showagiken/SGK Vietnam

Model: NCL 40A LH
Rotary Joint

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model : 6ES7214-1AD23-0XB8
CPU 224 Compact unit

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model : 6ES7314-6BH04-0AB0
 CPU

100% Japan Origin

Sinfonia Vietnam

Model: V-30C
Vibrators

100% Italy Origin

SIRCA Vietnam

Model:  AP 6 DA
Actuator

100% EU Origin

Turck Vietnam

Code:  6870096
Description: FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Immersion Sensor with Integrated Processor

100% EU
Origin

Turck
Vietnam

Model : FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
Pressure switch