Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 159

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC243
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC245
Description: Connection cable

100% Switzerland Origin

Leoni Vietnam

PN.: 309346
Black cable with white marking

100% Switzerland Origin

Leoni Vietnam

PN.: 309350
Black cable with red marking

100% Switzerland Origin

Leoni Vietnam

PN.:  313742
Black cable with white marking

100% Switzerland Origin

Leoni Vietnam

PN.: 313743
Black cable with red marking

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: OnCell G3470A-LTE-EU
 4 port, 2G/3G/4G industrial LTE Ethernet IP gateway, -30 to 55°C

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics Vietnam

Code đúng: RD4SR2B0075MD70S1G1100
Temposonics® R-Series

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: KFD0-SD2-Ex1.10100
Solenoid Driver

100% Germany Origin

Pepperl-Fuchs
Vietnam

Model: KFD2-SR2-Ex1.W
Switch Amplifier