PRODUCT

MODEL NAME

BRAND

TENSION CONTROLLER MANUAL 

BỘ ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG

PR-DTC-2000

PORA VIETNAM

PR-DTC-2000R

PORA VIETNAM

PR-DTC-2100

PORA VIETNAM

PR-DTC-2100R

PORA VIETNAM

PR-DTC-2200

PORA VIETNAM

PR-DTC-2200RC

PORA VIETNAM

TAPER TENSION CONTROLLER

  BỘ ĐIỀU KHIỂN LỰC CĂNG

PR-DTC-3000

PORA VIETNAM

PR-DTC-3000P

PORA VIETNAM

PR-DTC-3100

PORA VIETNAM

PR-DTC-3100P

PORA VIETNAM

AUTOMATIC TENSION CONTROLLER          

Bộ điều khiển lực căng tự động

PR-DTC-4000

PORA VIETNAM

PR-DTC-4000C

PORA VIETNAM

PR-DTC-4000CP

PORA VIETNAM

PR-DTC-4100_A

PORA VIETNAM

PR-DTC-4100AD

PORA VIETNAM

PR-DTC-4100A-E

PORA VIETNAM

PR-DTC-4100AD-E

PORA VIETNAM

PTC-303D/303D-I

PORA VIETNAM

PTCB-02/02I

PORA VIETNAM

AMP

PT-LA-100

PORA VIETNAM

PT-LA-100-DIN

PORA VIETNAM

INDICATOR  

MÀN HÌNH HIỂN THỊ LỰC CĂNG

PT-LM106D

PORA VIETNAM

PT-LM107D

PORA VIETNAM

LOAD CELL  

Cảm biến tải trọng

PRTL-50A/100A/200A

PORA VIETNAM

PRTL-50PA/100PA/200PA

PORA VIETNAM

PRTL-50AB./100AB

PORA VIETNAM

PRTL-200AB

PORA VIETNAM

PRTL-200B

PORA VIETNAM

PRTL-500AB

PORA VIETNAM

PRTL-500A

PORA VIETNAM

PRTL-1000C

PORA VIETNAM

PRTL-2000D

PORA VIETNAM

PRTL-3000E

PORA VIETNAM

PRTL-5000E

PORA VIETNAM

PR-LX-030TD/050TD

PORA VIETNAM

PR-LX-100TD

PORA VIETNAM

PICK UP

PRTP-2T/3T/5T

PORA VIETNAM

FLANGE LOAD CELL 

MẶT BÍCH CẢM BIẾN TẢI TRỌNG   

PRTL-5/12.5/25/50 FC

PORA VIETNAM

FC LOADCELL BRACKET

PORA VIETNAM