Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 178

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

New Model: 6ES7214-1AG40-0XB0
CPU (6ES7214-1AG31-0XB0)
Note : recheck code khi order

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6ES7223-1BL32-0XB0
Module

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6GK1500-0FC10
Connector

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6ES7972-0BB12-0XA0
 Connector

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

New Model: 6GK5008-0BA10-1AB2
Ethernet Switch (6GK5008-0BA00-1AB2)
Note : recheck code khi order

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6ES7135-4FB01-0AB0
Module

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6ES7131-4BF00-0AA0
Module

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6ES7132-4BF00-0AA0
Module

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model: 6ES7138-4CA01-0AA0
Module

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Model : 6ES7315-2EH14-0AB0
CPU

100% EU
Origin

Siemens
Vietnam

Correct Model: 6ES7134-4JB51-0AB0
Module (6ES734JB51-0AB0)
Note : recheck code khi order