Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 83

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% SINGAPORE ORIGIN

Teltonika
VIETNAM

Model: RUT955H03180
LTE WLAN / Router

100% SINGAPORE ORIGIN

Teltonika
VIETNAM

Model: RUT955H03180
LTE WLAN / Router

100% ItalyOrigin

Univer Vietnam

Code: BE-5714D
5/2 ISO3 SPO.SOL/MONO MECC/SPR SERV ; Valves

100% ItalyOrigin

Univer Vietnam

Code: BE-5714D
5/2 ISO3 SPO.SOL/MONO MECC/SPR SERV ; Valves

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Order code : 82SR3475
 Pneumatic actuator Series 82, SR75, spring set 03, High Temp

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Order code : 82SR4512
 Pneumatic actuator Series 82, SR63, spring set 03, Fail Open

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Order code : 82SR3475
 Pneumatic actuator Series 82, SR75, spring set 03, High Temp

100% Italy Origin

Valbia Vietnam

Order code : 82SR4512
 Pneumatic actuator Series 82, SR63, spring set 03, Fail Open

100% Netherlands Origin

VAN DER GRAFF Vietnam

Model: TM 215B40-0430
"GV" Drummotor
D = 215 mm
 L = 750 mm
 P = 2,20 kW
 v = 1,2500 m/s AFF
U = 230/400V-50Hz.
 * Cast iron junction box
* Dimensions according to drawing MS-TM215B40-KKGG

100% Netherlands Origin

VAN DER GRAFF Vietnam

Model: TM 215B40-0430
"GV" Drummotor
D = 215 mm
L = 750 mm
P = 2,20 kW
v = 1,2500 m/s AFF
U = 230/400V-50Hz.
* Cast iron junction box
* Dimensions according to drawing MS-TM215B40-KKGG