Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 92

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model: QD77MS16
Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model: AJ65VBTCU-68ADVN
 Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model: AJ65SBTB1-32DT
Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model: AJ65SBTB1-32D
Module

100% Japan
Origin

Mitsubishi
Vietnam

Model : FR-A840-45K-1-60
Biến tần

100% EU
Origin

MTL
Vietnam

Model : SLP07D
Signal & Data Line Protector

100% EU
Origin

MTL
Vietnam

Model : SLP32D
Surge Current Surge Protection Device

100% Singapore / Germany Origin

Pepperl+Fuchs Vietnam

Model: NJ1,5-8-N-Y18812
Inductive sensor

100% Italy Origin

PNR Vietnam

Model: DCQ 1470 T1SB
FULL CONE NOZZLE, 3/8 BSPT BRASS

100% Italy Origin

PNR Vietnam

Model: DBQ 1212 T1SB
FULL CONE NOZZLE, 1/4 BSPT BRASS