List model thiết bị giá tốt đến từ ANS Việt Nam - 13

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Italy Origin

Elektrogas Vietnam

Type: VMR7-2
 Ev.Gas 2"1/2R 230V 200mbar
 Safety gas valve fast opening

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: EP20150MD341V11
 Temposonics® E-Series EP2

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: EP20350MD341V11
 Temposonics® E-Series EP2

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: EP20500MD341V11
 Temposonics® E-Series EP2

100% Japan Origin

Takuwa Vietnam

Replaced by: 86G-20
 Synchro transmitter (200/220V, 50/60Hz)
 (replace for model 86G)

100% Japan Origin

Takuwa Vietnam

Model: 86CT
 Synchro Control Transformer, PRI: 78V 50/60Hz, 86V 60Hz

100% Japan Origin

Takuwa Vietnam

Model: 86DG
 Synchro Torque, Differential Transmitter
 PRI: 78V 50/60Hz, 86V 60Hz

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: AWK-1137C-EU
 802.11n Wireless Client, EU band, 0 to 60°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-208
 Entry-level Unmanaged Ethernet Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: AWK-1137C-EU
 802.11n Wireless Client, EU band, 0 to 60°C