động cơ động

 

Motors với thiết bị điện tử tích hợp

   

 

DSD 28

 

DSDI 036S-54U2004

   

 

DSD 36

 

DSDI 036S-54U3004

   

 

DSD2-045

 

DSDI 036S-54U4004

   

 

DSD2-056

 

DSMI 115-54U3004

   

 

DSD2-071

 

DSMI 115-54U3002

   

 

DSD2-100

 

 

           

 

DS / DA - động cơ servo cho các ứng dụng năng động

   

 

DS 45

 

CÁC 100

   

 

DS 56

 

CÁC 132

   

 

DS 71

 

CÁC 160

   

 

DS 100

 

CÁC 180

   

 

DS 100

 

CÁC 225

   

 

DS 132

 

CÁC 280

   

 

DS 160

 

 

   

 

DS 200

 

 

           

 

DST mạnh High-Torque Motors

 

DSA - ba pha động cơ bên ngoài-rotor

 

động cơ servo-mô-men xoắn cao DSC

 

 

DST2-135

 

DSA071-172 / 0710

 

DSC 45

 

 

DST2-200

 

DSA071-352 / 0500

 

DSC 56

 

 

DST2-260

 

DSA072-408 / 0475

 

DSC 71

 

 

DST2-315

 

DSA071-1200 / 0250

 

DSC 100

 

 

DST2-400

 

 

 

 

         

 

BPX - Baumüller Gearing Phạm vi hành tinh

 

BPN 36

 

BPE 20

 

BPEA 20

 

BPEF 35

 

BPN 45

 

BPE 30

 

BPEA 30

 

BPEF 40

 

BPN 56

 

BPE 30/35

 

BPEA 40/45

 

BPEF 56

 

BPN 56

 

BPE 40

 

BPEA 60/56

 

 

 

BPN 71

 

BPE 40/45

 

BPEA 60

 

 

 

BPN 100

 

BPE 60

 

 

 

 

 

 

 

BPE 60/56

 

 

 

 

 

 

 

BPE 80

 

 

 

 

       

 

động cơ đĩa Baumüller

 

 

GDM 75 Z

 

GDM 100 N

 

DSM 115 
N / I 1)

 

 

GDM 80 F

 

GDM 100 N2

 

DSM 115 
N2)

 

 

GDM 80 N

 

GDM 120 F

 

DSM 117

 

 

GDM 9 K

 

GDM 120 N

 

DSM 130 N

 

 

GDM 10 F

 

GDM 120 N2

 

DSM 150 N

 

 

GDM 10 N

 

GDM 140

 

DSM 170 
N

 

 

GDM 12 Z

 

GDM 160

 

DSM 190 
N

 

 

GDM 12 N

 

GDM 180 N

 

DSM 190 
N2 / L

 

 

 

 

GDM 180 N2

 

 

 

 

 

 

GDM 250/2

 

 

 

 

 

 

GDM 250/3

 

 

 

 

 

 

GDM 250/4

 

 

         

 

LSA tuyến tính động cơ - Plug & chơi giải pháp

   

 

LSA 20 
với LSE 20X 1004

   

 

LSA 20 
với LSE 20X 1008

   

 

LSA 20 
với LSE 20X 1014

           

 

LSA 33 XXX

             

 

động cơ tuyến tính LSC - giải pháp ironless

 

LSE 50-90 tuyến tính động cơ - giải pháp cho các ứng dụng logistics

   

 

LSC 50G 
0804

 

LSE 50

   

 

LSC 50G 
0808

 

LSE 80

   

 

LSC 50G 
0812

 

LSE 90