Product code Brand

NC-0.6T 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-1.2T 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-2.5T 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-5T 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-10T 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-20T 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC Clutch with througNC-0.6H 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-1.2H 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-2.5H 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-5H 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-10H 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-20H 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC Clutch with couplingNC-0.6C 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-1.2C 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam

NC-2.5C 

SINFONIA Vietnam, SINFONIA ANS Vietnam, ANS Vietnam