Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 107

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 774709
Description: PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED ; Safety relay

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 774300
Description: PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c ; Safety relay

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 773100
PNOZ m1p base unit ; Configurable safe small controllers

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 779211
Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 773810
PNOZ ms2p standstill / speed monitor expansion module

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input expansion module

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 773500
Description: PNOZ mo1p 4 so expansion module

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o expansion module