MK-64 Online Vibrometer

Máy đo độ rung online

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

MK-560 Slow Rotating Bearing Diagnosis Instrument

Thiết bị chuẩn đoán ổ trục xoay

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

Super CMS-10000 Online Machine Diagnosis System

Hệ thống chuẩn đoán máy online CMS-10000

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

Compact Monitoring Unit CU-10000

 

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

CMS-6100 Online Machine Diagnosis System

Hệ thống chuẩn đoán máy online CMS-6100

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

Piezoelectric Vibration Pickup/ PU-601R/PU-611E/ PU-621E/ PU-616E/ PU-626E/ PU-6ALSF/ PU-8ALT6/ PU-8ALSF/ PU-661D/ PU-671D/ PU-8ANSF/ PU-6GHT6/ PU-7ALT/ PU-7SLT6

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

MK-720 Corona Discharge Checker

Máy đo lưu lượng MK-720 Corona

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

PU-601R/PU-611E/ PU-621E/ PU-616E/ PU-626E/ PU-6ALSF/ PU-8ALT6/ PU-8ALSF/ PU-661D/ PU-671D/ PU-8ANSF/ PU-6GHT6/ PU-7SLT6 Piezoelectric Vibration Pickup

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

TI-45 Series Ultrasonic Thickness Gauge 

Máy đo độ dày  TI-45

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam

SH-21A SONOHARD® Ultrasonic Hardness Tester 

Máy đo đọ cứng SH-21A

JFE Advantech Vietnam, JFE Advantech ANS Vietnam, ANS Vietnam