Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.8

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

INDICATOR                  

MÀN HÌNH HIỂN THỊ LỰC CĂNG

PT-LM106D

PORA Vietnam

PT-LM107D

PORA Vietnam

LOAD CELL                 

Cảm biến tải trọng

PRTL-50A/100A/200A

PORA Vietnam

PRTL-50PA/100PA/200PA

PORA Vietnam

PRTL-50AB./100AB

PORA Vietnam

PRTL-200AB

PORA Vietnam

PRTL-200B

PORA Vietnam

PRTL-500AB

PORA Vietnam

PRTL-500A

PORA Vietnam

PRTL-1000C

PORA Vietnam

PRTL-2000D

PORA Vietnam

PRTL-3000E

PORA Vietnam

PRTL-5000E

PORA Vietnam

PR-LX-030TD/050TD

PORA Vietnam

PR-LX-100TD

PORA Vietnam

PICK UP

PRTP-2T/3T/5T

PORA Vietnam

FLANGE LOAD CELL

MẶT BÍCH CẢM BIẾN TẢI TRỌNG           

PRTL-5/12.5/25/50 FC

PORA Vietnam

FC LOADCELL BRACKET

PORA Vietnam

 

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất: