Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPT-7000S (CE,HD-SDI)

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPT-6000S (CE,HD-SDI)

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPT-6000S-IR (CE,HD-SDI..

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPT-5000S (CE)

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPT-5000SE (Endless Roatation)

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước OPT-1200S

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPTH-5700 new(HD-SDI)

Yujin System Vietnam

Step Motor Camera

Camera động cơ bước EPTH-2205

Yujin System Vietnam

High Speed Dome Camera

Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-37 (CE)

Yujin System Vietnam

High Speed Dome Camera

Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-35 (Endless Rotation)

Yujin System Vietnam

High Speed Dome Camera

Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-622S-37

Yujin System Vietnam

High Speed Dome Camera

Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-523 (Ceiling Type)

Yujin System Vietnam

High Speed Dome Camera

Camera Hình Vòm tốc độ cao YDC-522T-35

Yujin System Vietnam

Omniscan PAN

EOD-350T

Yujin System Vietnam

Camera Housing

Vỏ camera YUW-8000M

Yujin System Vietnam