Thiết bị giá tốt từ ANS Việt Nam 78

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 751111
Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
contact expansion

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
contact expansion

100% US/ China Origin

POWER ONE Vietnam

Model: FMP32.48
Rectifier

100% USA
Origin

Proface
Vietnam

Model : PFXGP4601TAA
 HMI
Made in China

100% USA
Origin

Proface
Vietnam

Model : PFXSP5B41
Module
Made in China

100% Korea Origin

Rootech Vietnam

Model: Accura 2300
Distribution Panel Digital Power Meter

100% Korea Origin

Rootech Vietnam

Model: Accura 2350GW
Gateway Module

100% Korea Origin

Rootech Vietnam

Model: Accura 2350-3P-100A-75
Distribution Panel Digital Power Meter

100% Korea Origin

Rootech Vietnam

Model: Accura 2350-3P-60A-75
Distribution Panel Digital Power Meter

100% Japan Origin

Sanko Vietnam

Code : SWT-9000FN
Coating thickness Meters
Full set include : SWT-9000 (Japanese version) + FN-325 (Japanese version)