Hàng Pora sẵn giá ANS Viet Nam (HCM) ǀ T4 ǀ 10/2020 ǀ No.4

Tên sản phẩm

Model và mô tả

Hãng xuất sản

POWDER BRAKE OUTSIDE RADIATING TYPE HI1                

THẮNG BỘT TỪ BỨC XẠ NGOÀI LOẠI HI1

PRB-2.5HI1

PORA Vietnam

PRB-5HI1

PORA Vietnam

PRB-10HI1

PORA Vietnam

POWDER CLUTCH NATURAL AIR COOLD TYPE AN A3/4/5             

THẮNG LY HỢP BỘT TỪ LÀM MÁT TỰ NHIỆN LOẠI AN A3/4/5

PRC-0.06A4

PORA Vietnam

PRC-0.2AN

PORA Vietnam

PRC-0.3A4

PORA Vietnam

PRC-0.5AN

PORA Vietnam

PRC-0.6A4

PORA Vietnam

PRC-1.2A4

PORA Vietnam

PRC-2.5A4

PORA Vietnam

PRC-5A4

PORA Vietnam

PRC-10A4

PORA Vietnam

PRC-20A4

PORA Vietnam

PRC-40A5

PORA Vietnam

PRC-65A3

PORA Vietnam