http://sieuthithietbitudong.com/        
SMALL_incoming inspection for bottle manufactuers    
Dùng cho việc kiểm tra Preform(phôi chai) đầu vào Cho các nhà máy sản xuất Chai nhựa PET (chai dùng cho thực phẩm đồ uống)    
1 Part No: 2501235 Cân đo trọng lượng phôi chai    
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable  
(Cân điện tử)  
2 Model C522 Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer  
Light Polarizer  
(Đèn quang phổ)  
3 Model: C520 Kiểm tra độ dày phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/52/Manual-Preform-Thickness-Gauge  
Manual Preform Thickness Gauge  
(Máy đo độ dày phôi chai PET)  
4 Model: C526 Kiểm tra  độ đồng trục (vuông góc) của phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/53/Manual-Preform-Perpendicularity-Gauge  
Manual Preform Perpendicularity Gauge  
(Máy đo độ vuông góc của phôi chai)  
5 2500474 Dđo kích thước phôi chai dải đo 0-150mm http://www.agrintl.com/products/view/45/Digital-Calipers  
Capilier with Digital Display 0-150mm, RS232 connection cable  
(THước kẹp kỹ thuật số)  
6 C538 Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter  
Preform cutter  
(Thiết bị cắt phôi chai)  
7 6526002 Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass  
Mangnifying Glass with light  
(Kính lúp có đèn soi)  
  BASIC_low capacity preform manufacturer      
(Dùng cho các công ty sản xuất phôi chai công suất thấp)  
1 Part No: 2501235 Cân đo trọng lượng phôi chai    
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable  
(Cân điện tử)  
2 Model C522 Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer  
Light Polarizer  
(Đèn quang phổ)  
3 C504 Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400  
MBT 7200-4 Thickness Gauge System  
(Máy đo độ dày chai)  
4 Model: C526 Kiểm tra  độ đồng trục (vuông góc) của phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/53/Manual-Preform-Perpendicularity-Gauge  
Manual Preform Perpendicularity Gauge  
(Máy đo độ vuông góc của phôi chai)  
5 C528 ĐO Kiểm tra chiều cao chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/48/Height-Gauge  
Height Gauge, RS232 Connection Cable(2500467)  
(Thiết bị đo chiều cao phôi chai, chai)  
6 2500967 Dđo kích thước phôi chai dải đo 0-300mm http://www.agrintl.com/products/view/45/Digital-Calipers  
Capilier with Digital Display 0-300mm, RS232 connection cable  
(THước kẹp kỹ thuật số)  
7 C538 Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter  
Preform cutter  
(Thiết bị cắt phôi chai)  
8 6526002 Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass  
Mangnifying Glass with light  
(Kính lúp có đèn soi)  
  STANDARD-Medium Capacity Preform Manufacturer      
(Dùng cho các nhà máy sản xuất phôi chai công suất trung bình)  
1 Part No: 2501235 Cân đo trọng lượng phôi chai    
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable  
(Cân điện tử)  
2 Model C522 Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer  
Light Polarizer  
(Đèn quang phổ)  
3 C504 Kiểm tra độ dày chai, phôi chai http://www.agrintl.com/products/view/17/MBT-7200-7400  
MBT 7200-4 Thickness Gauge System  
(Máy đo độ dày chai)  
4 C514 Kiểm tra kích thước các chiều của thân phôi chai, http://www.agrintl.com/products/view/35/Preform-Vision-Gauge-PVG4100  
Preform Vision Gauge with Authofeed  đường kính trong của phôi chai, kính thước finish phôi chai  
(Hệ thống kiểm tra phôi chai bằng hình ảnh tích hợp tay gắp mẫu tự động)    
5 C538 Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter  
Preform cutter  
(Thiết bị cắt phôi chai)  
6 6526002 Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass  
Mangnifying Glass with light  
(Kính lúp có đèn soi)  
  PROFESSIONAL_large capaciy preform  manufactuer      
Nhà máy sản xuất phôi chai công suất lớn  
1 Part No: 2501235 Cân đo trọng lượng phôi chai    
Digital Balance_capacity 4100g,0.01g,RS232 connection cable  
(Cân điện tử)  
2 Model C522 Kiểm tra khuyết tật phôi chai qua hình ảnh soi http://www.agrintl.com/products/view/42/Light-Polarizer  
Light Polarizer  
(Đèn quang phổ)  
3 C518 Đo độ dày phôi chai    
Ultrasonic preform thickness Gauge  
(Thiết bị đo độ dày phôi chai )  
4 C514 Kiểm tra kích thước các chiều của thân phôi chai, http://www.agrintl.com/products/view/35/Preform-Vision-Gauge-PVG4100  
Preform Vision Gauge with Authofeed  đường kính trong của phôi chai, kính thước finish phôi chai  
(Hệ thống kiểm tra phôi chai bằng hình ảnh tích hợp tay gắp mẫu tự động)    
5 C538 Dùng để cắt phôi chai  http://www.agrintl.com/products/view/51/Preform-Cutter  
Preform cutter  
(Thiết bị cắt phôi chai)  
6 6526002 Dùng để phóng to  http://www.agrintl.com/products/view/49/Illuminated-Magnifying-Glass  
Mangnifying Glass with light  
(Kính lúp có đèn soi)