Hổ trợ trực tuyến

Mr. Huy Skype Me™!
huy@ansgroup.asia
0934 039 951

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 42
Lượt truy cập 7233679

Sensepoint Show items

Vortex Flowmeter

Vui lòng liên hệ

Break Glass Call Point

Vui lòng liên hệ

Break Glass Call Point

Vui lòng liên hệ

POLE MOUNT BRACKET KIT 2

Vui lòng liên hệ

Xenon Strobe 5 Joule

Vui lòng liên hệ

Flow measurement

Vui lòng liên hệ

Compact Inline flow meter

Vui lòng liên hệ

Modbus RTU to TCP Gateway

Vui lòng liên hệ

X-gateway

Vui lòng liên hệ

Ball Valve

Vui lòng liên hệ

Weld Hole Detector

Vui lòng liên hệ

Máy dò kim loại nóng

Vui lòng liên hệ

Máy phân tích âm thanh

Vui lòng liên hệ

Vibro-Meter Transmitter

Vui lòng liên hệ

Diffuse sensor

Vui lòng liên hệ

Emergency stop module

Vui lòng liên hệ

Insulation Monitor

Vui lòng liên hệ

Isolation Monitor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Uni-IO Modules

Vui lòng liên hệ

UniStream™ CPU-for-Panel

Vui lòng liên hệ

Temperature Sensors

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

Fan Heater

Vui lòng liên hệ

Modular Uni Panels

Vui lòng liên hệ

Ball valve

Vui lòng liên hệ

Pressure Sensor

Vui lòng liên hệ

Temperature Transmitter

Vui lòng liên hệ

Flow switch

Vui lòng liên hệ

Foot Switch Sensor

Vui lòng liên hệ

Union

Vui lòng liên hệ

Digital Panel Meter

Vui lòng liên hệ

Temperature Sensors

Vui lòng liên hệ

Conveyor Belt Alignment

Vui lòng liên hệ

Rotary Viscosimeter

Vui lòng liên hệ

Absolute rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Computer

Vui lòng liên hệ

Converter

Vui lòng liên hệ

Rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Drive Inverter

Vui lòng liên hệ

Power Board

Vui lòng liên hệ

Power Board

Vui lòng liên hệ

Power Board

Vui lòng liên hệ

Mechanical Vibration Switch

Vui lòng liên hệ

Safety switch

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic sensors

Vui lòng liên hệ

ASCO CO2 GAS PURITY TESTER

Vui lòng liên hệ

Pressure switch

Vui lòng liên hệ

Pressure transmitter

Vui lòng liên hệ

Level radar

Vui lòng liên hệ

Radiometric point level

Vui lòng liên hệ

Point level switch

Vui lòng liên hệ

Pressure transmitter

Vui lòng liên hệ

Point level switch

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Brake

Vui lòng liên hệ

Point level switch

Vui lòng liên hệ

Bus Bar Trolley

Vui lòng liên hệ

Insulated hanger

Vui lòng liên hệ

Incremental encoders

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic sensors

Vui lòng liên hệ

Potentiometer

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

Slow Speed Switch

Vui lòng liên hệ

Valve Monitor

Vui lòng liên hệ

Amplifiers AC/DC

Vui lòng liên hệ

Vortex flowmeter

Vui lòng liên hệ

LTS-160 Position Sensor

Vui lòng liên hệ

LTS-256 Position Sensor

Vui lòng liên hệ

Profibus-Repeater

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

PM Controller

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

Radar sensor

Vui lòng liên hệ

Radar sensor

Vui lòng liên hệ

Infrared Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive Sensors

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive Sensors

Vui lòng liên hệ

PROFIBUS Slave - Converter

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Load cell

Vui lòng liên hệ

Ion-sensitive sensor

Vui lòng liên hệ

Disc Brake Caliper

Vui lòng liên hệ

MR Disc Brake Caliper

Vui lòng liên hệ

Tachogenerators

Vui lòng liên hệ

Actuator

Vui lòng liên hệ

Magnetic reed switch

Vui lòng liên hệ

Tilt Sensor

Vui lòng liên hệ

Solenoid Valve

Vui lòng liên hệ

Standard Mass Flow Meter

Vui lòng liên hệ

Energetic diffuse sensor

Vui lòng liên hệ

Load cell

Vui lòng liên hệ

Load cell

Vui lòng liên hệ

Load cell

Vui lòng liên hệ

Conductivity sensors

Vui lòng liên hệ

FMS Tension Control

Vui lòng liên hệ

Circuit-breaker

Vui lòng liên hệ

Contactor

Vui lòng liên hệ

Rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Actuator

Vui lòng liên hệ

Ring Blower

Vui lòng liên hệ

POWER SOLID STATE RELAYS

Vui lòng liên hệ

Modular Power Controller

Vui lòng liên hệ

G-Series Position Sensors

Vui lòng liên hệ

Probe for SWT

Vui lòng liên hệ

Coating thickness meter

Vui lòng liên hệ

Alarm Sounder

Vui lòng liên hệ

Quartz Sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

EPower™ Controller

Vui lòng liên hệ

Electric actuator

Vui lòng liên hệ

Poppet valves for vacuum

Vui lòng liên hệ

EFit SCR Power Controller

Vui lòng liên hệ

Process meter

Vui lòng liên hệ

Potentiometer TLH-1250

Vui lòng liên hệ

Shaft Speed Sensors

Vui lòng liên hệ

Shaft Speed Sensor

Vui lòng liên hệ

Pulser Discs

Vui lòng liên hệ

Current Driver

Vui lòng liên hệ

Switched-mode power supply

Vui lòng liên hệ

Switch Amplifier

Vui lòng liên hệ

Speed Sensor

Vui lòng liên hệ

Power supply unit

Vui lòng liên hệ

Signal Conditioner

Vui lòng liên hệ

Digital Torque Tester

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Fork sensors

Vui lòng liên hệ

Tachogenerators

Vui lòng liên hệ

EV-H/A1R 54C HEAT DETECTOR

Vui lòng liên hệ

Micro encoder

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

PROFIBUS Slave - Converter

Vui lòng liên hệ

LFC Sensor

Vui lòng liên hệ

Rotary Joint

Vui lòng liên hệ

Emergency stop module

Vui lòng liên hệ

Emergency stop module

Vui lòng liên hệ

Amplifier

Vui lòng liên hệ

Pressure Sensor

Vui lòng liên hệ

Temperature probe

Vui lòng liên hệ

I-Purge Modular Bladder

Vui lòng liên hệ

Transformer

Vui lòng liên hệ

Safety relay

Vui lòng liên hệ

pH Sensor

Vui lòng liên hệ

Digital Controller

Vui lòng liên hệ

Loadcell

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Level sensor

Vui lòng liên hệ

Level sensor

Vui lòng liên hệ

Tie-Rod Cylinder

Vui lòng liên hệ

Alarm Horn Sounder IP66/67

Vui lòng liên hệ

Alarm Horn Sounder

Vui lòng liên hệ

Pressure Transducers

Vui lòng liên hệ

Go Switch 70 Series

Vui lòng liên hệ

Safety edge module

Vui lòng liên hệ

Hysteresis Brakes

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

Flow Switch

Vui lòng liên hệ

Sensor

Vui lòng liên hệ

Ethernet switches

Vui lòng liên hệ

Flow monitor

Vui lòng liên hệ

Pressure Limiting Valve

Vui lòng liên hệ

Point level switch

Vui lòng liên hệ

Oxygen Sensor

Vui lòng liên hệ

Light switch

Vui lòng liên hệ

Velocity Sensor

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

RAYMI31001MSF3

Vui lòng liên hệ

Compact Soft Starter

Vui lòng liên hệ

Diaphragm Dosing Pumps

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Encoders Incremental

Vui lòng liên hệ

Incremental encoders

Vui lòng liên hệ

(4 to 20) mA Loop Isolator

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Paperless Graphic Recorder

Vui lòng liên hệ

Type BM Braking Module

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter

Vui lòng liên hệ

Block-type ball valve

Vui lòng liên hệ

Double Vane Pump

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Tachometer

Vui lòng liên hệ

Resin Flow Meter

Vui lòng liên hệ

Digital panel meter

Vui lòng liên hệ

Pilot lights

Vui lòng liên hệ

Double Push Button

Vui lòng liên hệ

Turbine Gas Meter

Vui lòng liên hệ

Dewpoint Transmitter

Vui lòng liên hệ

Portable Dew Point Monitor

Vui lòng liên hệ

RM Integrated Controller

Vui lòng liên hệ

RM Integrated Controller

Vui lòng liên hệ

RM Integrated Controller

Vui lòng liên hệ

RM Rail Mount Controller

Vui lòng liên hệ

R-Series Position Sensors

Vui lòng liên hệ

Tension Meter

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive sensors

Vui lòng liên hệ

Break Glass Call Point

Vui lòng liên hệ

Single-ended cordsets

Vui lòng liên hệ

INDUCTIVE SENSORS

Vui lòng liên hệ

SAFETY SWITCH

Vui lòng liên hệ

Light Polarizer

Vui lòng liên hệ

Oxygen sensor

Vui lòng liên hệ

Oxy Sensor

Vui lòng liên hệ

pH Electrode

Vui lòng liên hệ

Multi tester

Vui lòng liên hệ

Oxygen sensor

Vui lòng liên hệ

Oxygen detector

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

SNAP IN I/O MODULE

Vui lòng liên hệ

Pilot box

Vui lòng liên hệ

Infrared Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Water in Oil Monitor

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive standard sensors

Vui lòng liên hệ

Inductive standard sensors

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

Measurement Indicator

Vui lòng liên hệ

Analog output terminal

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

T-slot cylinder sensor

Vui lòng liên hệ

DC Servo Motor

Vui lòng liên hệ

Cylinder

Vui lòng liên hệ

Mass Flow Controller

Vui lòng liên hệ

ASi Analog Input Module

Vui lòng liên hệ

Metric sensor

Vui lòng liên hệ

Microsensors

Vui lòng liên hệ

Metric sensors M18x1

Vui lòng liên hệ

Frequency inverter

Vui lòng liên hệ

Touch screen

Vui lòng liên hệ

Globe valve

Vui lòng liên hệ

Dry Ice Pelletizer

Vui lòng liên hệ

ATEX Zone 0 Flood Banks

Vui lòng liên hệ

Thyristor regulator

Vui lòng liên hệ

Filter Element

Vui lòng liên hệ

Oil Cooler

Vui lòng liên hệ

Level sensor

Vui lòng liên hệ

Air hose reel

Vui lòng liên hệ

Speed switch

Vui lòng liên hệ

Temperature controller

Vui lòng liên hệ

Ceiling Mounted Exit light

Vui lòng liên hệ

Digital recoder

Vui lòng liên hệ

Extension cable

Vui lòng liên hệ

Diaphragm valve

Vui lòng liên hệ

Vane pump

Vui lòng liên hệ

Oil Cooler

Vui lòng liên hệ

Tension Controller

Vui lòng liên hệ

Extension cable

Vui lòng liên hệ

Oil Cooler

Vui lòng liên hệ

Blower

Vui lòng liên hệ

DC Tachometer Generator

Vui lòng liên hệ

Digital power regulator

Vui lòng liên hệ

Signal Converter

Vui lòng liên hệ

Inverter

Vui lòng liên hệ

Guided cylinder

Vui lòng liên hệ

Linear feeder

Vui lòng liên hệ

Controller

Vui lòng liên hệ

Controller

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Belt Tension Meter

Vui lòng liên hệ

Voltmeter

Vui lòng liên hệ

NSV Gate Valve

Vui lòng liên hệ

Electromagnetic Brake

Vui lòng liên hệ

Tachometer

Vui lòng liên hệ

Tension meter

Vui lòng liên hệ

Pneumatic Actuator

Vui lòng liên hệ

Pneumatic Actuator

Vui lòng liên hệ

Actuator

Vui lòng liên hệ

Multi-axis controller

Vui lòng liên hệ

Moisture meter

Vui lòng liên hệ

Moisture meter

Vui lòng liên hệ

Needle detector

Vui lòng liên hệ

Coating Thickness Meter

Vui lòng liên hệ

Needle detector

Vui lòng liên hệ

Digital recoder

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic level switches

Vui lòng liên hệ

Absolute encoders

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

R-Series Position Sensor

Vui lòng liên hệ

Alarm Horn & Xenon Beacon

Vui lòng liên hệ

Gateway

Vui lòng liên hệ

Melt sensor

Vui lòng liên hệ

Hinged actuator

Vui lòng liên hệ

Safety switch

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Rotation speed monitor

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

DA ACTUATOR MODEL 09

Vui lòng liên hệ

Absolute Encoder

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

CONTROLLER

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Electromagnetic flowmeter

Vui lòng liên hệ

ELEC.BALLAST

Vui lòng liên hệ

Infrared Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

Bar code positioning system

Vui lòng liên hệ

Energetic diffuse sensor

Vui lòng liên hệ

Magnetic field sensors

Vui lòng liên hệ

Converter

Vui lòng liên hệ

Rodless Cylinder

Vui lòng liên hệ

Brake

Vui lòng liên hệ

Through shaft clutch

Vui lòng liên hệ

Digital Vibration Meter

Vui lòng liên hệ

Flow Meter

Vui lòng liên hệ

Conductivity Sensor

Vui lòng liên hệ

Absolute length gauges

Vui lòng liên hệ

Oxygen Sensor

Vui lòng liên hệ

Control unit NEMA4 230VAC

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Gauge transmitter

Vui lòng liên hệ

Passenger Panel

Vui lòng liên hệ

Operator Panel

Vui lòng liên hệ

Converter

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic sensors

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

POWDER SPRAYER SET

Vui lòng liên hệ

Rotary Joints Series H

Vui lòng liên hệ

Inverter

Vui lòng liên hệ

Energy Quattro

Vui lòng liên hệ

Naturally cooled brake

Vui lòng liên hệ

pH/ORP transmitter

Vui lòng liên hệ

Solenoid Valve

Vui lòng liên hệ

Quick Exhaust Valve

Vui lòng liên hệ

Inductive sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive standard sensor

Vui lòng liên hệ

ASi-3 PROFIBUS Gateway

Vui lòng liên hệ

ASi High Power Repeater

Vui lòng liên hệ

ASi Safety I/O Module

Vui lòng liên hệ

ASi Analog Input Module

Vui lòng liên hệ

ASi Analog Input Module

Vui lòng liên hệ

ASi Digital I/O Module

Vui lòng liên hệ

Inductive standard sensor

Vui lòng liên hệ

Valve

Vui lòng liên hệ

Rebar Cutting Machine

Vui lòng liên hệ

MC700 Motion Controller

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Pneumatic Cylinder

Vui lòng liên hệ

Compact cylinder

Vui lòng liên hệ

Diffuse sensor

Vui lòng liên hệ

Occluded Ear Simulator

Vui lòng liên hệ

Coupler

Vui lòng liên hệ

Actuator

Vui lòng liên hệ

Actuator

Vui lòng liên hệ

Pressure Module

Vui lòng liên hệ

Encoders Incremental

Vui lòng liên hệ

Carbon Monoxide Monitor

Vui lòng liên hệ

Multiturn Absolute Encoder

Vui lòng liên hệ

Temperature Transmitter

Vui lòng liên hệ

Radar sensor

Vui lòng liên hệ

Radar sensor

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Inductive linear transducer

Vui lòng liên hệ

Smart Ethernet remote I/O

Vui lòng liên hệ

Positon sensor

Vui lòng liên hệ

Coupling

Vui lòng liên hệ

Economical Vibration Switch

Vui lòng liên hệ

Economical Vibration Switch

Vui lòng liên hệ

Vibration Sensor

Vui lòng liên hệ

Economical Vibration Switch

Vui lòng liên hệ

Absolute rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Absolute rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Absolute rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Incremental Encoder

Vui lòng liên hệ

USB PC-Adapter

Vui lòng liên hệ

Pulse distributor

Vui lòng liên hệ

Radar sensor

Vui lòng liên hệ

Turbine Gas Meter

Vui lòng liên hệ

Level sensor

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Level radar

Vui lòng liên hệ

Optical data transmission

Vui lòng liên hệ

103-602MP0000C

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic - Prosonic FDU95

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic - Prosonic FMU90

Vui lòng liên hệ

Braking Unit

Vui lòng liên hệ

Cylnuc Cylinder

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

2/2-way globe valve

Vui lòng liên hệ

EC centrifugal fan

Vui lòng liên hệ

Drying and heating chamber

Vui lòng liên hệ

Proximity Probe Adaptor Kit

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive Sensors

Vui lòng liên hệ

Dew point sensor

Vui lòng liên hệ

I/P Controller

Vui lòng liên hệ

General(Hydraulic) EPC

Vui lòng liên hệ

Magnetic safety switch

Vui lòng liên hệ

Force sensor

Vui lòng liên hệ

Infrared Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

Communication box

Vui lòng liên hệ

Isolating Signal Converter

Vui lòng liên hệ

Temperature probe

Vui lòng liên hệ

Remote Terminal Unit

Vui lòng liên hệ

Decoder

Vui lòng liên hệ

Handheld Dewpoint Meter

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Flow meter

Vui lòng liên hệ

Absolute encoder

Vui lòng liên hệ

Velocity Sensor

Vui lòng liên hệ

Tungsten Lamp Turbidimeter

Vui lòng liên hệ

Flow switch

Vui lòng liên hệ

Position sensor

Vui lòng liên hệ

Paperless Graphic Recorder

Vui lòng liên hệ

Infrared Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

10'' HMI with iX runtime

Vui lòng liên hệ

Wire Crimp Pull Tester

Vui lòng liên hệ

Inverter

Vui lòng liên hệ

Encoders Incremental

Vui lòng liên hệ

VA 550 Flow sensor

Vui lòng liên hệ

SCR Power Controller

Vui lòng liên hệ

Safety relay

Vui lòng liên hệ

Control Panel Cooling unit

Vui lòng liên hệ

Control Panel Cooling unit

Vui lòng liên hệ

Analog conductivity sensor

Vui lòng liên hệ

Circulation Heaters

Vui lòng liên hệ

Heater Watlow

Vui lòng liên hệ

Actuator Valbia

Vui lòng liên hệ

Fan Ziehl-Abegg

Vui lòng liên hệ

Hot Wire Bottle Cutter AGR

Vui lòng liên hệ

Preform Thickness Gauge AGR

Vui lòng liên hệ

Perpendicularity Gauge

Vui lòng liên hệ

Position Transducers

Vui lòng liên hệ

Slider

Vui lòng liên hệ

Dehumidifying Dryer Matsui

Vui lòng liên hệ

Dehumidifying Dryer Matsui

Vui lòng liên hệ

Tension meter Hans-schmidt

Vui lòng liên hệ

Thickness Gauge

Vui lòng liên hệ

Textile Moisture Meter

Vui lòng liên hệ

Đèn còi báo động E2S

Vui lòng liên hệ

Nút nhấn án toàn E2S

Vui lòng liên hệ

Torque Analyzer

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

HF processor units

Vui lòng liên hệ

Magnetic sensor

Vui lòng liên hệ

Positon sensor Balluff

Vui lòng liên hệ

Probe Anritsu

Vui lòng liên hệ

Compact Thermologger

Vui lòng liên hệ

Thermologger Anritsu

Vui lòng liên hệ

Gas-oil burner Hans Hennig

Vui lòng liên hệ

Coriolis flowmeter E+H

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

Pump Argal

Vui lòng liên hệ

Tension meter Hans-schmidt

Vui lòng liên hệ

Long range distance sensors

Vui lòng liên hệ

Torque Indicator MESALAB

Vui lòng liên hệ

Quick clamp vise

Vui lòng liên hệ

Chuck MESALAB

Vui lòng liên hệ

Calibration Weight

Vui lòng liên hệ

Flowmeter

Vui lòng liên hệ

Flow meter

Vui lòng liên hệ

Súng bắn khí Martin-eng

Vui lòng liên hệ

Inverter ABB

Vui lòng liên hệ

Lighting

Vui lòng liên hệ

Bộ điều khiển

Vui lòng liên hệ

Panel Indicator DYNISCO

Vui lòng liên hệ

Bộ hiển thị Dynisco

Vui lòng liên hệ

Cảm biến MTS Sensor

Vui lòng liên hệ

Máy phun bột Pora

Vui lòng liên hệ

Đầu dò Jumo

Vui lòng liên hệ

Màn hình HMI, Proface

Vui lòng liên hệ

3 phase Inverter, ABB

Vui lòng liên hệ

Pump, Grundfos

Vui lòng liên hệ

Encoder, TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Pump, NOVA ROTORS

Vui lòng liên hệ

Absolute encoders, Baumer

Vui lòng liên hệ

Encoder, Pepperl Fuchs

Vui lòng liên hệ

SFP Interface module

Vui lòng liên hệ

Connection unit

Vui lòng liên hệ

Capacitive Sensors

Vui lòng liên hệ

SHAFT SPEED SWITCH

Vui lòng liên hệ

InteliSENS, Proton

Vui lòng liên hệ

Vacuum Tester

Vui lòng liên hệ

Gear Unit, Flender

Vui lòng liên hệ

Màn hình HMI, Proface

Vui lòng liên hệ

Needle Detector, Sanko

Vui lòng liên hệ

Needle Detector

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Prominent dosing pumps

Vui lòng liên hệ

Lakos Separators

Vui lòng liên hệ

Water softener

Vui lòng liên hệ

Encoder, TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Màng van

Vui lòng liên hệ

Compressor

Vui lòng liên hệ

Low Pressure Transmitter

Vui lòng liên hệ

Digital Tension Meter

Vui lòng liên hệ

Stationary 2D-code reader

Vui lòng liên hệ

Basic Segment Coupler

Vui lòng liên hệ

Topwave Vacuum Tester

Vui lòng liên hệ

Water Bath

Vui lòng liên hệ

Heating Circulator

Vui lòng liên hệ

Coating thickness meter

Vui lòng liên hệ

Ball screw

Vui lòng liên hệ

Ball screw

Vui lòng liên hệ

Metal detector

Vui lòng liên hệ

Long range distance sensor

Vui lòng liên hệ

Electric rotary actuator

Vui lòng liên hệ

Flow Sensor

Vui lòng liên hệ

Flow Sensor

Vui lòng liên hệ

Flow Sensor

Vui lòng liên hệ

Pressure Regulator

Vui lòng liên hệ

Incremental Encoder

Vui lòng liên hệ

External interface box

Vui lòng liên hệ

Air heat exchangerss

Vui lòng liên hệ

Pressure Sensor

Vui lòng liên hệ

Level Sensor

Vui lòng liên hệ

Manual alarm call points

Vui lòng liên hệ

Motorized Test Stands

Vui lòng liên hệ

Slug (Scrap) detector

Vui lòng liên hệ

Transducer

Vui lòng liên hệ

PD Gas Sample Dryers

Vui lòng liên hệ

Digital Type Torque Wrench

Vui lòng liên hệ

Temperature-Resistant Pumps

Vui lòng liên hệ

3 phase motor

Vui lòng liên hệ

PROFINET interface Module

Vui lòng liên hệ

644 Temperature Transmitter

Vui lòng liên hệ

SIMATIC HMI KTP700 Basic

Vui lòng liên hệ

2051 Pressure Transmitter

Vui lòng liên hệ

Rectifier Module

Vui lòng liên hệ

Analog Input Module CC

Vui lòng liên hệ

Level Transmitter

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Synchro Motor

Vui lòng liên hệ

Commander Drives

Vui lòng liên hệ

Radiation Thermometers

Vui lòng liên hệ

Panel Mount Instrument

Vui lòng liên hệ

Inline Vortex Flow Meters

Vui lòng liên hệ

Micro-bubble Generator

Vui lòng liên hệ

Knife gate valve AT 200 F

Vui lòng liên hệ

Magnetic Detection Sensor

Vui lòng liên hệ

Incremental Shaft Encoder

Vui lòng liên hệ

Coriolis flowmeter

Vui lòng liên hệ

Vacuum gripper

Vui lòng liên hệ

Displacement sensor

Vui lòng liên hệ

Mass Flow Controller

Vui lòng liên hệ

Level radar

Vui lòng liên hệ

Digital indicator

Vui lòng liên hệ

Digital display

Vui lòng liên hệ

System-10 BTU Meter

Vui lòng liên hệ

Turbine Flow Meter

Vui lòng liên hệ

Auto- ignition Koehler

Vui lòng liên hệ

Speed and Key Monitor

Vui lòng liên hệ

Bearing Vibration Monitor

Vui lòng liên hệ

High Pressure Comparator

Vui lòng liên hệ

Current Collector

Vui lòng liên hệ

Pump Unit

Vui lòng liên hệ

Single Axis Inverter

Vui lòng liên hệ

Communication Module

Vui lòng liên hệ

Communication Module

Vui lòng liên hệ

Pressure Sensor

Vui lòng liên hệ

Pressure Sensor

Vui lòng liên hệ

Receiving unit

Vui lòng liên hệ

Handheld transmitter

Vui lòng liên hệ

Low-inertia Servo Motors

Vui lòng liên hệ

Tension Meter CTM

Vui lòng liên hệ

Tension Meter DNW

Vui lòng liên hệ

Tension Meters

Vui lòng liên hệ

Power Gear

Vui lòng liên hệ

Turbine Flow Meter

Vui lòng liên hệ

LED Beacon

Vui lòng liên hệ

Displacement sensor

Vui lòng liên hệ

Cylinder

Vui lòng liên hệ

Flash Electric Actuators

Vui lòng liên hệ

Rotary Joint

Vui lòng liên hệ

Rotary Joint

Vui lòng liên hệ

V9 Monitouch HMI

Vui lòng liên hệ

AC Driver

Vui lòng liên hệ

Centrifugal Cooling Fan

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

Probe sensor

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

Thermometer

Vui lòng liên hệ

Right Angle Gear Drives

Vui lòng liên hệ

Swivel Joint

Vui lòng liên hệ

Electrical rotary actuator

Vui lòng liên hệ

16mm Sensor

Vui lòng liên hệ

Eddy Current Sensor

Vui lòng liên hệ

Analog conductivity sensor

Vui lòng liên hệ

Guided radar measurement

Vui lòng liên hệ

Conductivity compact device

Vui lòng liên hệ

Actuator Kinetrol model 10

Vui lòng liên hệ

Rotary Joints Series H

Vui lòng liên hệ

Position Sensor

Vui lòng liên hệ

Turbine Gas Meter

Vui lòng liên hệ

Flow Control Valve

Vui lòng liên hệ

Laser Distance Sensor

Vui lòng liên hệ

Linear Measurement Sensor

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Loop-powered indicator

Vui lòng liên hệ

Radar level sensor

Vui lòng liên hệ

Analog conductivity sensor

Vui lòng liên hệ

BS-31E-030-TC1-ASP

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Modbus gateway Moxa

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter

Vui lòng liên hệ

5 Joule Ex Xenon Beacon

Vui lòng liên hệ

Anybus X-gateway

Vui lòng liên hệ

Portable PPB O2 Analyzer

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Union

Vui lòng liên hệ

Union

Vui lòng liên hệ

Inline Valves - Solenoid

Vui lòng liên hệ

Force Gauge

Vui lòng liên hệ

Temperature probe

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

HF read/write heads

Vui lòng liên hệ

Diffuse sensor

Vui lòng liên hệ

Break Glass Call Point

Vui lòng liên hệ

Flexible coupling

Vui lòng liên hệ

Flow sensor

Vui lòng liên hệ

Fork sensor

Vui lòng liên hệ

Through-beam sensor

Vui lòng liên hệ

Slider PL01-20x1000/940-LC

Vui lòng liên hệ

Stator PS01-37x240

Vui lòng liên hệ

Magnetic field sensor

Vui lòng liên hệ

BES04T5

Vui lòng liên hệ

Linear position sensor

Vui lòng liên hệ

Digital Controller

Vui lòng liên hệ

Temperature probe

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermoprinter

Vui lòng liên hệ

Universal transducer

Vui lòng liên hệ

Double acting actuator

Vui lòng liên hệ

Contrast Sensor

Vui lòng liên hệ

Cyclic timer

Vui lòng liên hệ

Flasher relay

Vui lòng liên hệ

Asymmetry Relay

Vui lòng liên hệ

Battery symmetry monitor

Vui lòng liên hệ

Multifunction relay

Vui lòng liên hệ

Inductive standard sensor

Vui lòng liên hệ

Temperature probes

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Temperature probes

Vui lòng liên hệ

Handheld Thermometer

Vui lòng liên hệ

Dewpoint Transmitter

Vui lòng liên hệ

Radar - Micropilot FMR52

Vui lòng liên hệ

Pneumatic Actuator

Vui lòng liên hệ

RS-485 remote I/O

Vui lòng liên hệ

Ultrasonic - Prosonic FMU41

Vui lòng liên hệ

Vibronic - Soliphant FTM50

Vui lòng liên hệ

Coriolis flowmeter

Vui lòng liên hệ

Coriolis flowmeter

Vui lòng liên hệ

Coriolis flowmeter

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive Sensors

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive Sensors

Vui lòng liên hệ

Safety Switch

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensors

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensors

Vui lòng liên hệ

Magnetostrictive Sensor

Vui lòng liên hệ

Absolute Rotary Encoder

Vui lòng liên hệ

Serial connection cables

Vui lòng liên hệ

Rơ le an toàn

Vui lòng liên hệ

Van giảm áp

Vui lòng liên hệ

Bộ khuếch đại

Vui lòng liên hệ

Máy trạm x86

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Phanh từ

Vui lòng liên hệ

Cảm biến lực căng

Vui lòng liên hệ

Thước đo độ dày

Vui lòng liên hệ

Cảm biến

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Xy lanh Fujikura

Vui lòng liên hệ

Máy thổi khí FPZ S.p.A.

Vui lòng liên hệ

Điện cực đo

Vui lòng liên hệ

Khớp nối xoay LUX JOINT

Vui lòng liên hệ

Đầu dò chất Kawaso

Vui lòng liên hệ

Màn hình HMI Proface

Vui lòng liên hệ

Máy đo lực căng

Vui lòng liên hệ

Bể chứa PU

Vui lòng liên hệ

Van giảm áp

Vui lòng liên hệ

Bộ mã hóa

Vui lòng liên hệ

Mô đun đầu vào

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Bộ mã hóa

Vui lòng liên hệ

Van Bi

Vui lòng liên hệ

Bộ giảm tốc con lắc

Vui lòng liên hệ

Bộ phân giải

Vui lòng liên hệ

Đèn báo động

Vui lòng liên hệ

Thắng bột từ

Vui lòng liên hệ

Thắng bột từ

Vui lòng liên hệ

Đèn báo động

Vui lòng liên hệ

Đèn báo động

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Van điện từ

Vui lòng liên hệ

Cảm biến báo mức

Vui lòng liên hệ

Cảm biến lưu lượng

Vui lòng liên hệ

Máy chủ thiết bị

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển mạch

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi

Vui lòng liên hệ

Loa còi báo động

Vui lòng liên hệ

Loa còi báo động

Vui lòng liên hệ

Cảm biến đo chênh áp

Vui lòng liên hệ

Máy in nhiệt cầm tay

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi mức

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi mức

Vui lòng liên hệ

Rocking Mechanics

Vui lòng liên hệ

Máy đo độ dày

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tải

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tải

Vui lòng liên hệ

Cảm biến siêu âm

Vui lòng liên hệ

Cảm biến nhiệt

Vui lòng liên hệ

Cảm biến báo mức

Vui lòng liên hệ

Còi báo động

Vui lòng liên hệ

Còi báo động

Vui lòng liên hệ

Đèn báo động

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vận tốc

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến pH

Vui lòng liên hệ

Cảm biến lưu lượng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Cảm biến CO₂

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tải

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tải

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tải

Vui lòng liên hệ

Loadcell dạng nén

Vui lòng liên hệ

Cảm biến báo mức

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến độ dốc

Vui lòng liên hệ

Ethernet remote I/O

Vui lòng liên hệ

Ethernet remote I/O

Vui lòng liên hệ

Cảm biến báo mức

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Đèn còi báo động

Vui lòng liên hệ

Nút nhấn khẩn cấp

Vui lòng liên hệ

Còi báo động

Vui lòng liên hệ

Nút nhấn báo cháy

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Thắng từ

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tải

Vui lòng liên hệ

Máy sấy hút ẩm

Vui lòng liên hệ

Bộ đo độ rung

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Bộ nguồn

Vui lòng liên hệ

Cảm biến hồng ngoại

Vui lòng liên hệ

Cảm biến hồng ngoại

Vui lòng liên hệ

Cáp quang

Vui lòng liên hệ

Ethernet switch

Vui lòng liên hệ

Unmanaged Switch

Vui lòng liên hệ

Cảm biến oxy hòa tan

Vui lòng liên hệ

Cảm biến oxy hòa tan

Vui lòng liên hệ

Cảm biến rung

Vui lòng liên hệ

Công tắc rung

Vui lòng liên hệ

Bộ phân tích pH

Vui lòng liên hệ

Cảm biến đo pH

Vui lòng liên hệ

Đầu dò đo pH

Vui lòng liên hệ

Cảm biến rung

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến báo mức

Vui lòng liên hệ

Công tắc giới hạn

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Máy đo nhiệt cầm tay

Vui lòng liên hệ

Đầu dò nhiệt

Vui lòng liên hệ

Cảm biến điện dung

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến cảm ứng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Van

Vui lòng liên hệ

Cảm biến đo pH/ORP

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Remote I/Os

Vui lòng liên hệ

Remote I/Os

Vui lòng liên hệ

Remote I/Os

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Bộ điều khiển

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Lọc gió

Vui lòng liên hệ

Cảm biến

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

HART Interface

Vui lòng liên hệ

Fast Ethernet modules

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi

Vui lòng liên hệ

Rơ le an toàn

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Bộ nguồn 30 V, 8 A

Vui lòng liên hệ

Đầu dò nhiệt

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tốc độ

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Remote Ethernet I/O

Vui lòng liên hệ

Cảm biến quang

Vui lòng liên hệ

Ethernet module

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tiệm cận

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến đo rung

Vui lòng liên hệ

Biến tần

Vui lòng liên hệ

Bộ nguồn

Vui lòng liên hệ

Bộ chuyển đổi

Vui lòng liên hệ

Cảm biến pH

Vui lòng liên hệ

Cảm biến gia tốc

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

Cảm biến vị trí

Vui lòng liên hệ

8 Port UPCI Board

Vui lòng liên hệ

Bộ hiển thị

Vui lòng liên hệ

Turbine Gas Meter

Vui lòng liên hệ

Expansion I/O Module

Vui lòng liên hệ

Remote I/O Adapter

Vui lòng liên hệ